Efektywna FirmaInstytut

PPHU EKIW Sp. z o.o. w Brzostku to Efektywna Firma 2018

PPHU EKIW Sp. z o.o. w Brzostku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

PPHU EKIW Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 10 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

PPHU EKIW Sp. z o.o. specjalizujące się głównie w produkcji noży do maszyn rolniczych i kosiarek ogrodowych. Wykonuje również różne noże na indywidualne zamówienia.

Produkuje też maszyny rolnicze takie jak przetrząsaczo-zgrabiarki zawieszane, agregaty uprawowe oraz pielniko-obsypniki.

Początek działalności firmy to styczeń 2002 rok, gdy przejęła produkcję części wytwarzanych przez byłą Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Brzostku, która posiadała bogate doświadczenie w produkcji zęba kultywatora, zęba agregatu, lemieszy pługa oraz przetrząsaczo – zgrabiarki PZ k 4-ro i 5-cio gwiazdowej.

Z czasem firma poszerzyła gamę swoich wyrobów o produkcję agregatów uprawowych oraz pielniko – obsypników, jak również o produkcje dodatkowych części do kultywatora i glebogryzarki oraz rozdrabniacza gałęzi.

 

W 2013 roku firma zakupiła linię technologiczną do malowania proszkowego oraz wypalarkę plazmową, przez co poprawiła jakość produkowanych wyrobów, zmniejszyła pracochłonność produkcji i stała się konkurencyjna na rynku.

W marcu 2015 roku poszerzyła dodatkowe zakres swojej działalności o otwarcie drukarni cyfrowej pod potrzeby własne oraz usługi dla ludności. Drukarnia świadczy także usługi dla kontrahentów firmy.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.ekiw.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.