Mocna Firma

PPH WGM S.J w Zielonej Górze jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2014

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2014.  Została  bowiem wyróżniona w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2014 i  VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że jest też laureatem II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014.

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2011-2013.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 134 proc.  To oznacza, że PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2014 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2011 i 2013.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,9 proc., a to oznacza, że PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze działa tak efektywnie, że została wyróżniona w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 i może używać tytułu Efektywna Firma 2014 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze została więc też laureatem II edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2014 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze
Rok 2011 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 9722 13913
Zysk netto w tys. zł 602 1059
Kapitał własny w tys. zł 4559 5444
Wartość księgowa w tys. zł 5 161 6 503
Efektywność w proc. 6,2 7,6
Suma efektywności  w latach 2011 i 2013 w proc. 13,8
Średnia efektywność w latach 2011 i 2013 w proc. 6,9
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2012 9,23
C/Wk marzec  2012 1,22
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 5556
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 6296
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 11853
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 5926
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 18744
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 8974
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 27718
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 13859
Dynamika wartości rynkowej od marca 2012 r. do marca 2014 r. (w proc.) 134

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2011 i 2013, podanych przez PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze.