Efektywna Firma

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze jest Efektywną Firmą 2015

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 8,4 proc., a to oznacza, że  PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

13 913

13 464

-3,2

Zysk netto w tys. zł

1 059

1 247

17,8

Kapitał własny w tys. zł

5 444

5 107

-6,2

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

8,3

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

2,8

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

7,6

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

9,3

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

16,9

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

8,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez PPH WGM M. Wasilewski G. Wasilewska S.J w Zielonej Górze.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.