Aktualności

Powołanie Rafała Antczaka na Prezesa Zarządu GPW

• Rafał Antczak został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW na stanowisko prezesa spółki
• Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Zarządu Giełdy została odwołana Małgorzata Zaleska

4 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Rafała Antczaka
na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Zarządu GPW została odwołana Małgorzata Zaleska.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca powołania Rafała Antczaka oraz uchwała dotycząca odwołania Małgorzaty Zaleskiej wchodzą w życie w dniu doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy.

Rafał Antczak

Członek Zarządu Deloitte Consulting od października 2008 r. do stycznia 2017 r. Ekonomista, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem praktyki międzynarodowej i krajowej realizacji projektów dla rządów i instytucji centralnych, dużych firm prywatnych sektora realnego
i finansowego. W latach 2006-2008 dyrektor zarządzający i główny ekonomista Grupy PZU – nadzorował m.in. inwestycje finansowe na rynku kapitałowym, restrukturyzację spółek ukraińskich, strategię firmy. W latach 1994-2006 ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa, uczestnik prac doradczych w programach międzynarodowych na Ukrainie, w Kazachstanie, Kirgizji, Mołdawii, Białorusi, Bośni
i Hercegowinie. Pro bono członek Komisji Rewizyjnej Akademii Rozwoju Filantropii, ekspert Związku Dużych Rodzin 3+.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl