Gepardy Biznesu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu jest Gepardem Biznesu 2015

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu rozwija się tak dynamicznie, że zdobył tytuł Gepard Biznesu 2015. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 29,2 proc.

 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu wysłał do Instytut Nowoczesnego Biznesu swoje dane finansowe, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 29,2 proc. To oznacza, że Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu  rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Powiatowego  Banku Spółdzielczego w Zamościu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 172 371 191 437 11,1
Fundusze własne  (w tys. zł) 15 938 16 663 4,5
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1082 1861 72,0
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 87,6
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 29,2

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie kilkuletnich wyników finansowych firm i banków.