Postaw na innowacje i osiągnij sukces dzięki Funduszom Europejskim! Cykl wyjątkowych warsztatów NCBR dla przedsiębiorców w całej Polsce.

Milionowe dofinansowanie nowatorskich projektów w zasięgu zarówno dużych przedsiębiorców, jak i przedstawicieli startupów! Jak zdobyć unijne środki, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Tego można dowiedzieć się podczas spotkań informacyjno – warsztatowych „NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”, które odbywają się w miastach całej Polski. 

Spotkania składają się z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. W ich trakcie pracownicy i eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących technologii, produktów lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym największego programu wsparcia innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach – Szybka Ścieżka.

Budżet tegorocznej edycji prowadzonego przez NCBR programu Szybka Ścieżka wynosi 2,25 miliarda złotych. To środki, które umożliwią rozwój polskim przedsiębiorstwom i wzmocnienie współpracy biznesu z ośrodkami naukowymi, na czym zyska polska gospodarka – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Spotkania NCBR dla Firm przybliżą przedstawicielom firm i naukowcom zasady aplikowania o wsparcie na innowacyjne rozwiązania. 

W ramach Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą uzyskać od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych dofinansowania na działalność rozwojową i wspieranie innowacyjnych projektów biznesowych. O dofinansowanie starać się mogą zarówno duże firmy jak i start-upy, które realizują innowacyjne projekty. Beneficjenci mogą liczyć nawet na 80 procent dofinansowania ich projektu. Pozostałe 20 procent to środki własne. W tym roku nowością jest możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Innowacyjny przedsiębiorca to taki, który patrzy w przyszłość i nie boi się podjąć ryzyka prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Taki przedsiębiorca wie, że sytuacja na rynku będzie się zmieniać, a dzięki stworzonej innowacji osiągnie przewagę konkurencyjną i realne zyski  – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, p.o. dyrektora NCBR.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o którym mowa na spotkaniach, w latach 2016 – 2018 przyznano dofinansowanie dla ponad 1 300 innowacyjnych projektów z całej Polski, na łączną kwotę przekraczającą 10,6 miliarda złotych. W spotkaniach „NCBR dla Firm” biorą udział również Beneficjenci. Na spotkaniu w Poznaniu o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu i realizacji projektu mówili przedstawiciele firmy SENTIMENTI, którzy uzyskali dofinansowanie na stworzenie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję i umożliwiającego analizę treści pisanych pod kątem emocji wyrażanych przez nadawców i odczuwanych przez odbiorcę. To nowatorskie rozwiązanie wspiera reklamodawców, ale także pozwala wskazywać próby manipulowania odbiorcami treści.

Nasz biznes powstał z potrzeby serca. Związek na odległość, dużo czatów, przez to także nieporozumienia – chce się napisać jedno, druga strona rozumie to inaczej. Stąd pomysł na stworzenie rozwiązania, które potrafiłoby pokazywać emocje w tekście. Pozyskaliśmy do współpracy, najlepszych specjalistów – inżynierów lingwistów z Politechniki Wrocławskiej, neurobiologów z PAN, kognitywistów, psychologów. Projekt został sfinansowany dzięki środkom z NCBR, z tzw. Szybkiej Ścieżki – mówi Damian Grimling, prezes zarządu Sentimenti. – Pomysł ewoluował i po trzech latach narzędzie wykorzystywane jest między innymi do analizy treści na portalach internetowych pod kątem dopasowania do nich reklam, przewidywania zmian kursów cen akcji giełdowych (prawie 90% skuteczności) oraz monitoringu brandów, firm, osób w kontekście emocji, jakie wywołują w internecie. Znakomicie wspominam współpracę z NCBR. Łatwość aplikowania, elastyczność, brak uciążliwości. Dodam tylko, że przygotowujemy kolejny wniosek!

Spotkania dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych realizowane są w całej Polsce od 2018 roku. Do tej pory odbyło się ich blisko 60. Przed nami kolejne 30 spotkań, których harmonogram dostępny jest na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

Szczegółowy program NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR oraz formularze rejestracyjne na kolejne spotkania dostępne są pod linkiem. Spotkania są bezpłatne.