Posadzki i Uszczelnienia Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

Posadzki i Uszczelnienia Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 263,6 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 6,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Firma Posadzki i Uszczelnienia Sp. z o.o. została założona w 1988 roku – od tego czasu jej specjalność to profesjonalne wykonawstwo posadzek (między innymi posadzki epoksydowe Warszawa) i innych nawierzchni.

W pracy wykorzystuje najwyższej jakości materiały, a także współpracuje z uznanymi projektantami posadzek, dzięki czemu może dostarczać najlepsze usługi w dziedzinie realizacji posadzek przemysłowych oraz innych rodzajów nawierzchni na indywidualne zamówienie.

Wylewanie posadzki przemysłowej. Zdjęcie ze strony http://posadzki-uszczelnienia.pl/

Prowadzi prace na zamówienie w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, na parkingach, w garażach, w domach i mieszkaniach prywatnych i wielu innych obiektach.

Wykonuje:

* posadzki betonowe

* posadzki żywiczne – posadzki epoksydowe, posadzki poliuretanowe

* posadzki polerowane Warszawa

* nawierzchnie drogowe betonowe Warszawa

*  posadzki z blach stalowych

* uszczelnienia budynków i budowli – hydroizolacja

Stosuje specjalistyczne receptury, indywidualnie dobiera grubość posadzki oraz typ zbrojenia, aby dopasować je do założeń eksploatacyjnych i wymogów bezpieczeństwa przy uwzględnieniu obecnych warunków geotechnicznych – dzięki temu może zminimalizować nakłady. Wdrożyła nowoczesne technologie zbrojenia posadzek włóknami stalowymi i polimerowymi, co pozwala na realizację posadzek bezspoinowych o obniżonej grubości.

W Warszawie firma specjalizuje się w realizacji bezspoinowych posadzek betonowych na mostkach szczepnych. Wykorzystuje technologię rozkładania i zagęszczania posadzek betonowych z użyciem sterowanego laserowo urządzenia samojezdnego COPPERHEAD XD, dzięki czemu posadzki betonowe mogą mieć różne spadki, także na siatkach zbrojeniowych.

W Warszawie realizuje również nowoczesne, samopoziomujące posadzki żywiczne, które doskonale sprawdzają się w różnych budynkach. Dzięki niebanalnemu wyglądowi nie mają sobie równych! Dostosowuje je indywidualnie do wymagań danego obszaru. Realizuje też usługi polerowania posadzek, które przyciągają wzrok swoją błyszczącą nawierzchnią.

W Warszawie wykonuje też nawierzchnie drogowe betonowe w oparciu o planowane obciążenie oraz poziom eksploatacji, dzięki czemu mogą one bez problemów służyć rzez lata.

W ofercie ma również usługę remontów oraz naprawy posadzek.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://posadzki-uszczelnienia.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #prestiżowytytuł  #modernbusinessclub #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.