Polskie Pierogarnie, działające pod marką Zapiecek, to Brylanty Polskiej Gospodarki, Efektywne Firmy, Gepardy Biznesu i Mocne Firmy Godna Zaufania 2020

Polskie Pierogarnie, działające pod marką Zapiecek w Warszawie, zostały wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierogowe Baje Pierogarnie Sp. z o.o. sp.k. działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 r. osiągnął poziom 19,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 85,2 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Polskie Pierogarnie Sp. z o.o. S.K. działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 r. osiągnął poziom 23,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 81,2 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Lepienie pierogów dla Zapiecka. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/zapiecekpolskiepierogranie/

Produkcja Polska Pierogarnie Sp. z o.o. S.K. rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 45,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 r. osiągnął poziom 15 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 37,9 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Pierogarnie Sp. z o.o. rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 71,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 r. osiągnął poziom 30,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 7,3 mln zł.

Prezesem zarządu tych czterech spółek jest Renata Biskupska. Firma wywodzi się z Zamościa. W latach 2008-2010 prowadziła tam restaurację Zapiecek. Później całą aktywność przeniosła do Warszawy.

Z informacji na Facebooku wynika, że prowadzi siedem restauracji Zapiecek w Warszawie, głównie w centrum miasta, w miejscach często odwiedzanych przez turystów.

☎️ 22 644 50 15 Wańkowicza 1

☎️ 22 635 61 09 Świętojańska 13

☎️ 22 826 74 84 Aleje Jerozolimskie 28

☎️ 22 692 72 04 Krakowskie Przedmieście 55

☎️ 22 635 61 09 Freta 1

☎️ 22 635 79 59 Freta 18

☎️ 22 692 41 35 Nowy Świat 64

Promuje polską kuchnię w umiarkowanych cenach. Rodzina Biskupskich odniosła wielki sukces w Warszawie. Je cztery spółki w bardzo uproszczony sposób zostały wycenione przez IEB na  211,6 mln zł, co w Rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 Gastronomii dałoby jej siódme miejsce.

 

Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 Gastronomii

 

Więcej o firmie pod adresami:

www.zapiecek.eu

https://www.facebook.com/zapiecekpolskiepierogranie/

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu dokładniej zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce, policzył ich wartość rynkową. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.