Aktualności

Polska Fundacja Narodowa jest na etapie działań związanych z przyjęciem statutu

Polska Fundacja Narodowa jest na etapie działań związanych z przyjęciem statutu oraz rejestracją jej działalności. Po zakończeniu tych działań zostanie m.in. powołana Rada Fundacji, w skład której wejdą przedstawiciele wskazani przez spółki będące fundatorami. Następnie Rada wybierze Zarząd Fundacji. Po zakończeniu tych formalności będę podejmowane inne decyzje związane z bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedział na pytania „Europejskiej Firmy”  Wydział Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa.