Polcom Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2019 i Wielki Modernizator Polski 2019

Polcom Sp. z o.o. w Skawinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i VIII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Polcom Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 26 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Polcom Sp. z o.o. w latach 2016-2017 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 15,4 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2019.

Firma od ponad 25 lat działa w Polsce i innych krajach europejskich. Rozpoczęła jako integrator IT z  koncentracją na dynamicznie rosnące potrzeby rynku w zakresie przechowywania danych. Zbudowała unikatowe kompetencje i posiada wieloletnie  doświadczenie w dostarczaniu klientom optymalnych technologii informatycznych.

Ośrodki Polcom stanowią bazę do świadczenia usług informatycznych na najwyższym poziomie. Jedną z podstawowych usług jest udostępnianie mocy obliczeniowej w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud computing). Usługa bazuje na największej komercyjnej platformie sprzętowej w Polsce – klienci otrzymują unikalną jakość na polskim rynku, pozwalającą na uruchomienie dowolnych aplikacji. Usługa pozwala na uruchomienie dowolnie dużego projektu informatycznego i swobodną zmianę jego parametrów w czasie.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.polcom.com.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.