Instytut

PMI dla polskiego przemysłu coraz wyżej

Jak podała firma Markit Economics, w marcu 2016 indeks PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) wyniósł 53,8 pkt wobec 52,8 pkt. w miesiącu poprzednim. Jest to najlepszy wynik od lipca ubiegłego roku.

Średnia wartość PMI dla pierwszego kwartału br. wyniosła 52,5 pkt. i jest najwyższa od 3 kwartałów. Wartość indeksu powyżej 50 pkt. oznacza poprawę sytuacji w badanym sektorze, a poniżej tej granicy – jej pogorszenie, co jest oznaką recesji.
Obecny poziom PMI świadczy, że sytuacja w polskim sektorze przemysłowym znacząco poprawiła się wobec poprzednich miesięcy. Odczyty głównych subindeksów, składających się na główny indeks PMI, świadczą, że wobec styczniowego osłabienia nastąpiła istotna poprawa w zakresie produkcji, nowych zamówień, eksportu i zatrudnienia. Ilość nowych zamówień otrzymanych przez producentów wzrosła w marcu najszybciej od 8 miesięcy.

Wzrost odnotowano zarówno w zakresie zamówień na rynek krajowy, jak też na eksport. Odnotowano też poprawę aktywności zakupowej a tempo wzrostu zapasów zarejestrowało drugi najlepszy wynik od 4 lat. W marcu br. wzrost poziomu zatrudnienia był najszybszy od roku. Wzrost liczby miejsc pracy utrzymuje się od 32 miesięcy.
W marcu otrzymywała się trwająca już przez okres 7 miesięcy, najdłużej od 14 lat, presja na obniżkę kosztów produkcji. Jednocześnie obserwowano kontynuację spadku cen wyrobów gotowych producentów.
Pozytywne oceny sytuacji w sektorze przemysłowym potwierdzają dane prezentowane przez GUS. Podsumowując należy stwierdzić, że marcowy odczyt głównego indeksu PMI i subindeksów stanowią dobry prognostyk dla polskiego sektora przemysłowego na najbliższe miesiące.
Jan Mazurek
Ekspert Domu Maklerskiego Michael / Ström