Pirxon S.A. to Efektywna Firma 2020

Pirxon S.A. w Gdańsku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie danych finansowych.

Przedsiębiorstwo działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 osiągnął w nim poziom 9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

Spółka od 2004 roku zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych i integracją systemów informatycznych klientów, oferując nowoczesne technologie IT. Niezależnie od branży, oferowane rozwiązania pozwalają klientom usprawniać pracę, ograniczyć koszty i osiągać przewagę konkurencyjną. Pirxon wdrażamy własne autorskie i innowacyjne systemy, a także korzysta ze sprawdzonych narzędzi globalnych dostawców, np. Microsoft czy UiPath.

Pasjonuje się możliwościami, jakie oferują innowacyjne technologie. Aktywnie angażuje się w ich rozwój i wspiera biznes swoim know-how w ich wdrażaniu. Rozwiązania Pirxon pozwalają na automatyzację i optymalizację procesów. Usprawniają pracę przedsiębiorstw oraz umożliwiają ograniczać koszty i ryzyko.

Firma nie boi się patrzeć w przyszłość. Sukces jej i klientów codziennie buduje zespół kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas doskonali się, podnosi poziom kompetencji i wiedzy, aby spełniać oczekiwania  klientów i oferowane rozwiązania dostosowywać do ich zmieniających się potrzeb biznesowych.

Flagowe produkty spółki to:

Pirxon Robot – Jest liderem robotyzacji procesów back office w Polsce. Wdraża automatyzację pracy, dostarcza cyfrowych pracowników, którzy pozwalają usprawnić pracę, a ludzi uwolnić od żmudnych, czasochłonnych i narażonych na błędy zajęć.

Assets Ninja – Autorskie rozwiązanie klasy EAM (Enterprise Assets Management) pozwalające na profesjonalne zarządzania majątkiem trwałym, inwentaryzację.

Smart Reactor – unikalny system IT do inteligentnego zarządzania należnościami i ryzykiem kredytowym od oceny wiarygodności kontrahenta po proces windykacji.

AR Tech – to dedykowane rozwiązania AR dla firm. Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w biznesie to coraz częściej standard wielu firm.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://pirxon.com

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.