Bez kategorii

Pieniński Bank Spółdzielczy został Gepardem Biznesu 2015

Pieniński Bank Spółdzielczy  zdobył tytuł  Gepard Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2013-2014 wyniosła w nim 29,3 proc.

Pieniński Bank Spółdzielczy  wysłał swoje dane finansowe, by go ocenić w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Pienińskiego Banku Spółdzielczego badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 29,3 proc. To oznacza, że Pieniński Bank Spółdzielczy rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Pienińskiego Banku Spółdzielczego w latach 2013-2014
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 107 703 131 562 22,2
Fundusze własne
(w tys. zł)
12 897 14 172 9,9
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 1 288 2 006 55,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2013-2014 w proc. 87,8
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2013-2014 w proc. 29,3

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Pieniński Bank Spółdzielczy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie kilkuletnich wyników finansowych firm i banków.