Najpiękniejsze Budynki

Piękna fabryka Specodlew w Skawinie

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. zgłosiła swoją fabrykę w Skawinie do II edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015.

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie zgłosiła  do II edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 obiekt przemysłowy zlokalizowany w Skawinie przy ul. Witolda Pileckiego 3 realizowany przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej.    Inwestor

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o.
Jan Danek – Prezes Zarządu
Wojciech Maj – V-ce Prezes Zarządu
Jadwiga Ciastoń – Członek Zarządu, Główna Księgowa
Tel. 12 26 18 428 e-mail: adres inwestycji: Skawina, ul. Witolda Pileckiego 3 specodlew@specodlew.com.pl

    Biuro Projektów

PRODLEW  Sp. z o.o.
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Zakład Projektowo – Produkcyjny: 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17, Tel. 22 870 04 30, 22 810 27 67

    Główni Wykonawcy:

•    SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9, Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego, 30-570 Kraków,  al. Powstańców Śląskich Nr 26

•    Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 34 A

•    AWBUD S.A.
Fugasówka ul. Reja 4
42-440 Ogrodzieniec

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

1. Adres inwestycji: 32-050 Skawina, ul. Witolda Pileckiego 3;

2. Administrator/właściciel: Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73

3. Opis ogólny inwestycji:

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji odlewów precyzyjnych i odlewów specjalnego przeznaczenia. W ciągu roku produkowanych jest ponad 600 różnego typu odlewów o masie od kilku gramów do 200 kg, z szerokiego zakresu stopów odlewniczych oraz z czystej miedzi. Zastosowanie różnorodnych stopów do wytwarzania odlewów (wraz z obróbką cieplną), umożliwia ich wykorzystywanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak działanie wysokich temperatur, ścieranie, korozja.
Produkowane odlewy są z powodzeniem wykorzystywane w ponad 400 zakładach z różnych branż, takich jak: przemysł cementowy, motoryzacja, przemysł maszynowy, przemysł elektryczny i energetyczny, budownictwo, górnictwo czy rolnictwo.
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., będące kontynuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, oprócz wytwarzania szerokiej gamy odlewów, prowadzi także – przy współpracy jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni – prace doświadczalne i wdrożeniowe.
Konieczność elastycznego i skutecznego dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych i gospodarczych sprawiła, iż Udziałowcy oraz Zarząd Spółki Specodlew podjęli decyzję
o realizacji nowej inwestycji – wybudowaniu Nowego Zakładu Odlewnictwa w Skawinie.

4. Termin zakończenia inwestycji: druga połowa 2015 r.

5. Nazwisko, imię głównego projektanta:

mgr inż. Janusz Sawicki

6. Zastosowane technologie, materiały i urządzenia (konstrukcja obiektu, piwnice, ściany, dach, stolarka
okienna i drzwiowa, instalacje wew., kotły, inst. wentyl-klimatyzacyjna i inne)

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 12 668,93 m2, z czego 10 767,3 m2 stanowi powierzchnia hali produkcyjnej, a 1 901,63 m2 to powierzchnia budynku techniczno-administracyjnego.
Konstrukcja hali wykonana jest ze stali. Ściany zewnętrzne wykonano z płyt warstwowych, z wypełnieniem z wełny mineralnej.
Dach hali wykonany jest z blachy trapezowej, na którym położona jest wełna mineralna oraz membrana z protanu. W dachu rozmieszczone są pasma świetlików, dzięki którym możliwe będzie obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
W ścianach zewnętrznych zamontowano okna PCV w kolorze antracyt. Wszystkie drzwi znajdujące się w hali utrzymane są w kolorystyce okien.
Do ogrzewania hali w okresie zimowym przewidziano energię pochodzącą z odzysku ciepła technologicznego. W okresie letnim ciepło będzie wyprowadzane na zewnątrz poprzez chłodnie wentylatorowe znajdujące się na dachu.
Konstrukcja budynku administracyjnego wykonana jest z materiału żelbetonowego, ściany z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianu. Elewacja budynku wykonana jest z cienkowarstwowego tynku w kolorystyce czerwono – szarej.
Stolarka okienna w budynku administracyjnym wykonana jest z tworzywa PCV w kolorze antracyt. Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczeń utrzymane są w kolorystyce zgodnej z barwami firmy.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Konkursu Najpiękniejsza Fabryka od 2015 r. organizuje Instytut Nowoczesnego Biznesu, prowadzony przez ULAN Sp. z o.o.  

Członkowie

Członkowie

Wyróżnieni

Wyróżnieni

Przyjazna gmina

Przyjazna gmina

Przyjazny bank

Przyjazny bank

Instytut Wolności

Instytut Wolności

Piękna fabryka Specodlew w Skawinie Drukuj
24.03.2015.
ImagePrzedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. zgłosiła swoją fabrykę w Skawinie do II edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015.
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie zgłosiła  do II edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 obiekt przemysłowy zlokalizowany w Skawinie przy ul. Witolda Pileckiego 3 realizowany przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej.    Inwestor

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o.
Jan Danek – Prezes Zarządu
Wojciech Maj – V-ce Prezes Zarządu
Jadwiga Ciastoń – Członek Zarządu, Główna Księgowa
Tel. 12 26 18 428 e-mail: adres inwestycji: Skawina, ul. Witolda Pileckiego 3 specodlew@specodlew.com.pl

    Biuro Projektów

PRODLEW  Sp. z o.o.
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Zakład Projektowo – Produkcyjny: 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17, Tel. 22 870 04 30, 22 810 27 67

    Główni Wykonawcy:

•    SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9, Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego, 30-570 Kraków,  al. Powstańców Śląskich Nr 26

•    Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 34 A

•    AWBUD S.A.
Fugasówka ul. Reja 4
42-440 Ogrodzieniec

PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

1. Adres inwestycji: 32-050 Skawina, ul. Witolda Pileckiego 3;

2. Administrator/właściciel: Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73

3. Opis ogólny inwestycji:

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji odlewów precyzyjnych i odlewów specjalnego przeznaczenia. W ciągu roku produkowanych jest ponad 600 różnego typu odlewów o masie od kilku gramów do 200 kg, z szerokiego zakresu stopów odlewniczych oraz z czystej miedzi. Zastosowanie różnorodnych stopów do wytwarzania odlewów (wraz z obróbką cieplną), umożliwia ich wykorzystywanie w trudnych warunkach eksploatacyjnych, takich jak działanie wysokich temperatur, ścieranie, korozja.
Produkowane odlewy są z powodzeniem wykorzystywane w ponad 400 zakładach z różnych branż, takich jak: przemysł cementowy, motoryzacja, przemysł maszynowy, przemysł elektryczny i energetyczny, budownictwo, górnictwo czy rolnictwo.
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., będące kontynuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, oprócz wytwarzania szerokiej gamy odlewów, prowadzi także – przy współpracy jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni – prace doświadczalne i wdrożeniowe.
Konieczność elastycznego i skutecznego dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych i gospodarczych sprawiła, iż Udziałowcy oraz Zarząd Spółki Specodlew podjęli decyzję
o realizacji nowej inwestycji – wybudowaniu Nowego Zakładu Odlewnictwa w Skawinie.

4. Termin zakończenia inwestycji: druga połowa 2015 r.

5. Nazwisko, imię głównego projektanta:

mgr inż. Janusz Sawicki

6. Zastosowane technologie, materiały i urządzenia (konstrukcja obiektu, piwnice, ściany, dach, stolarka
okienna i drzwiowa, instalacje wew., kotły, inst. wentyl-klimatyzacyjna i inne)

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 12 668,93 m2, z czego 10 767,3 m2 stanowi powierzchnia hali produkcyjnej, a 1 901,63 m2 to powierzchnia budynku techniczno-administracyjnego.
Konstrukcja hali wykonana jest ze stali. Ściany zewnętrzne wykonano z płyt warstwowych, z wypełnieniem z wełny mineralnej.
Dach hali wykonany jest z blachy trapezowej, na którym położona jest wełna mineralna oraz membrana z protanu. W dachu rozmieszczone są pasma świetlików, dzięki którym możliwe będzie obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
W ścianach zewnętrznych zamontowano okna PCV w kolorze antracyt. Wszystkie drzwi znajdujące się w hali utrzymane są w kolorystyce okien.
Do ogrzewania hali w okresie zimowym przewidziano energię pochodzącą z odzysku ciepła technologicznego. W okresie letnim ciepło będzie wyprowadzane na zewnątrz poprzez chłodnie wentylatorowe znajdujące się na dachu.
Konstrukcja budynku administracyjnego wykonana jest z materiału żelbetonowego, ściany z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianu. Elewacja budynku wykonana jest z cienkowarstwowego tynku w kolorystyce czerwono – szarej.
Stolarka okienna w budynku administracyjnym wykonana jest z tworzywa PCV w kolorze antracyt. Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczeń utrzymane są w kolorystyce zgodnej z barwami firmy.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Konkursu Najpiękniejsza Fabryka od 2015 r. organizuje Instytut Nowoczesnego Biznesu, prowadzony przez ULAN Sp. z o.o.