Gepardy BiznesuInstytutKonferencjePolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Piastów to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Piastów został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 27,6 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Piastów w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 271. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 21 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 628 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 22732 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 27,6 tys. zł wartości firm, co dało Piastowowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  firm ocenionych w tym mieście przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Firmy z siedzibą w Piastowie ocenione przez Instytut Europejskiego Biznesu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Tytuł przyznany firmie przez Instytut Europejskiego Biznesu
1 ZAP Sznajder Batterien S.A. 58,5 442966 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
2 Maciej I Tadeusz Popielawscy Pimet S.J. 0,7 46112 Brylant Polskiej Gospodarki
3 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-Ka Sp.K. -2,4 31456 Brylant Polskiej Gospodarki
4 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie -20,8 23544 Brylant Polskiej Gospodarki
5 Panaceum Jaszczuk S.J. -0,6 16044 Brylant Polskiej Gospodarki
6 Profilter Sp. z o.o. -58,3 13570 Brylant Polskiej Gospodarki
7 Geokons Sp. z o.o. 15,3 10957 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
8 Ewros Sp. z o.o. 150,6 8660 Gepard Biznesu
9 Inwen Paweł Ćwierzyński, Marek Kowalski, Marian Słowik – Spółka Jawna 8,7 6863
10 FIBOR Mariusz Omen S.J. 6,1 4810
11 DEKKERS Sp. z o.o. 15,1 4620 Gepard Biznesu
12 AWAK Sp. z o.o. 1,9 4219
13 Oli Logistics Sp. z o.o. -36,4 3692
14 Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. -65,8 2419
15 PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o. 35,7 2186 Gepard Biznesu
16 Pharmapolis Sp. z o.o. 194,6 1943 Gepard Biznesu
17 ELAR-SK Sp. z o.o. -30,1 1832
18 NCK Grupa Sp. z o.o. S.K. -23,5 710
19 GAZ-BUD Sp. z o.o. -50,3 635
20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Viba Sp. z o.o. -22,1 375
21 Skybud Sp. z o.o. 153,1 240 Gepard Biznesu

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.
Od 2006 r. IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.
Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.
Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.
Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.
Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.
Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.
Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.
Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.