Mocna Firma

PHUP Star-Hurt S.J. w Działdowie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 23,8 proc.  To oznacza, że PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 13,6 proc., a to oznacza, że PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 4328 4595 6,2
Zysk netto w tys. zł 471 752 59,7
Kapitał własny w tys. zł 6231 6578 5,6
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 71,4
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 23,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 10,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 16,4
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 27,2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 13,6

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez PHUP  Star-Hurt Barbara Pergoł, Wojciech Pergoł S.J. w Działdowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.