Gepardy Biznesu

PGK w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie została Gepardem Biznesu 2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 12,3 proc, czyli więcej niż 10 proc.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie  może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 za darmo i bezterminowo na wszystkich nośnikach.

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 5 520 5 674 2,8
Zysk netto w tys. zł 23 28 21,7
Suma dynamiki sprzedaży i dynamiki zysku netto w latach 2013-2014 24,5
Średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 12,3

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. w Wołowie