Polskie Brylanty

PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym jest Potęgą Biznesu Godną Zaufania 2015

PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym jest Potęgą Biznesu Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a w 2014 r. miała przychody wyższe niż 500 mln zł.

PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 10,5 proc.  To oznacza, że  PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5,9 proc., a to oznacza, że PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Jej przychody w 2014 r. były wyższe niż 500 mln zł, ma więc też prawo do tytułu Potęga Biznesu Godna Zaufania 2015.
Wyniki finansowe PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 1101188 1092943 -0,7
Zysk netto w tys. zł 58284 71211 22,2
Kapitał własny w tys. zł 532426 586467 10,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 31,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 10,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 5,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 6,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 11,8
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5,9

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Konkurs Potęga Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Potęga Biznesu 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.