PATRONKA Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2020

PATRONKA Sp. z o.o. w Szczecinku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 21,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Tak przedstawia swoją historię na stronie internetowej.

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Patronka” w Szczecinku powstał 15 marca 2000 roku w ramach restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku.

„Patronka” była pierwszym niepublicznym zakładem opiekuńczo-pielęgnacyjnym w województwie zachodniopomorskim. Patronka mieści się w pięknie położonym budynku nad jeziorem Trzesiecko, w parku miejskim.

Dzięki umiejętnościom twórczym i organizacyjnym oraz umiejętności zapalania innych ludzi do wspólnej pracy Helena Krysztopanis, mgr pielęgniarstwa, psychoterapeuta uzależnień, wspólnie z córką Magdaleną Luska, mgr ekonomii, Beatą Jamrożek, doświadczoną pielęgniarką oraz grupą pełnych zapału i poświęcenia pielęgniarek udało się stworzyć od podstaw 15-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny.

Od tej pory nastąpił dynamiczny rozwój placówki, która z roku na rok bogaciła się o kolejne doświadczenia w pracy z osobami przewlekle i obłożnie chorymi, nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Wypracowany został system pracy z nastawieniem na potrzeby pacjentów i dający dzięki pozytywnym efektom pracy satysfakcję personelowi.

W listopadzie 2001 roku w strukturach NZOP „Patronka” znalazł się Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który przyjął pierwszych 15 pacjentów.

Zakład zwiększał z roku na rok liczbę miejsc oraz zakres świadczeń oferowanych pacjentom. Z dniem 01 stycznia 2002 roku Zakład przekształcił się w Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka” Sp. z o.o. w ramach którego poza Zakładem Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym świadczącym usługi stacjonarnej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji działał Zespół Domowej Opieki Długoterminowej oraz Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W okresie działalności „Patronka” przeszła wiele zmian i przekształceń mających na celu dostosowanie zakresu i zasad działalności firmy do zmieniających się warunków prawnych i rynkowych oraz wymagań dotyczących jakości usług.

W 2003 roku NZOZ „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku rozpoczął proces wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001-2000, polegający na szkoleniu personelu w zmianie organizacji zarządzania oraz usystematyzowaniu stosowanych procesów. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zarządzających firmą oraz wykonujących zawody medyczne jest stałym elementem pracy.

Od 2004 roku „Patronka” znacznie rozszerzyła wachlarz oferowanych usług, zarówno w ramach działalności Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, jak i w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień.

Powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla chorych w stanie apalicznym, początkowo zakontraktowano 2 łóżka, a w miarę ciągle narastających potrzeb i stałego doposażenia ZOL-u rozszerzyliśmy ofertę na 6 pacjentów. Jest to wysokospecjalistyczna usługa zdrowotna, wymagająca wykwalifikowanego personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego oraz pomocy psychologicznej. Wymaga również doposażenia w specjalistyczny sprzęt. Zgodnie z naszą zasadą „stale dbać o jakość usług” spełniamy wszystkie stawiane nam wymagania. Latami zdobywane doświadczenia procentują w postaci sprawnej organizacji pracy, profesjonalizmu wszystkich pracowników, a nade wszystko znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach naszych pacjentów oraz ich rodzin.

Oferta w zakresie opieki długoterminowej została również poszerzona o usługi stacjonarne w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla Chorych psychicznie w tworzeniu którego zasłużył się dr n.med Dariusz Mazurkiewicz, specjalista psychiatra z wieloletnim stażem.

Rok 2004 był czasem dynamicznego rozwoju firmy, gdyż w Ośrodku Terapii Uzależnień został wyodrębniony Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który znacznie poszerza ofertę terapeutyczną dla pacjentów, zwiększa skuteczność terapii przez jej zintensyfikowanie i daje stałą mobilizację pacjentów do kontynuowania terapii i trwaniu w trzeźwości.

Lata 2006-2007 zapisały się pod hasłem „wielkich inwestycji”, nastawionych na podniesienie standardu NZOZ „Patronka” Sp. z o.o. Kompleksowy remont obejmował między innymi: przebudowę klatki schodowej, co usprawnia komunikację i transport chorych, wykonanie ocieplenia i elewacji całego obiektu poprawiające jego estetykę, remont tarasów widokowych dający chorym możliwość komfortowego wypoczynku na świeżym powietrzu, adaptację II piętra budynku na potrzeby oddziału terapii uzależnień. Ponadto, aby podnieść jakość świadczonych usług, wykonaliśmy szereg prac remontowo-budowlanych mniejszego zakresu takich jak: utworzenie i wyposażenie w sprzęt wysokiej klasy sali rehabilitacyjnej, kompleksowa odnowa korytarzy, łazienek oraz sal chorych wraz z wymianą sprzętu i wyposażenia szpitalnego.

W 2009 roku rozpoczęliśmy świadczenie specjalistycznych usług w zakresie żywienia dojelitowego. Początkowo z usług tych korzystać mogli wyłącznie pacjenci przebywający na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym, ale już w 2011 roku NFZ zakontraktował świadczenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego. Jesteśmy jedną z czterech placówek w województwie zachodniopomorskim oferujących usługi żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu lek.med. Łucji Wojtukiewicz, specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, powstał prężnie działający zespół leczenia żywieniowego. Osoby wchodzące w jego skład nastawione są na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie w praktyce najnowszej wiedzy medycznej oraz wysokich standardów ustalonych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego. Niestety, od stycznia 2018 nie posiadamy kontraktu na usługi z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Nasze długoletnie doświadczenie wykorzystujemy na oddziałach stacjonarnych dbając o najwyższą jakość usług w zakresie żywienia dojelitowego.

Celem wszystkich podejmowanych przez nas działań organizacyjnych i inwestycyjnych jest przede wszystkim dobro pacjentów, poprawa ich stanu zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków pobytu w Patronce. Nowopowstające komórki organizacyjne funkcjonują i świadczą usługi bazując na doświadczeniu i stale podnoszonych kwalifikacjach personelu. Stawiamy na mądrych i wykształconych ludzi o dobrym, wrażliwym sercu.

W szczególnie trudnych chwilach, gdy bliska osoba jest ciężko chora i często nie ma nadziei na poprawę lub w chwilach gdy odchodzi na zawsze, niezwykle ważna jest bliskość, zrozumienie i uwaga na drugiego człowieka.

Dokładamy wszelkich starań by opiekę nad chorymi sprawować jak najlepiej i na wysokim poziomie, a rodzinom oferujemy pomoc, uwagę i zrozumienie.

Z dniem 5 kwietnia 2012 roku zmieniliśmy nazwę na PATRONKA Sp. z o.o.

W 2013 roku zwiększyliśmy do 25 ilość miejsc na oddziale terapii uzależnień i do 18 ilość miejsc w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie.

Realizując plany rozwojowe, zakupiliśmy budynek przy ul. Staszica 6 w Szczecinku i przeprowadziliśmy w nim generalny remont.

Z dniem 1 maja 2015 roku do nowej lokalizacji przeniesiony został Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny. Nowy obiekt ma wysoki standard i jest w pełni dostosowany do wymogów i potrzeb osób przewlekle i obłożnie chorych. W tym samym roku przeprowadziliśmy remont w budynku przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku z przeznaczeniem na oddział terapii uzależnienia od alkoholu i zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny dla chorych psychicznie, zwiększając w nim liczbę łóżek do 20.

W październiku 2019 zakupiliśmy karetkę do transportu medycznego, a od stycznia 2020 świadczymy usługi z zakresu transportu sanitarno-medycznego.

Rok 2020 był bardzo specyficznym okresem. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała wiele ograniczeń w naszej działalności. Wdrożyliśmy wiele procedur chroniących nasz personel i pacjentów. Wzmożone wysiłki, dostosowanie się do nowej sytuacji, realizacja zaleceń epidemiologicznych poskutkowały tym, że nasze jednostki funkcjonowały przez cały okres pandemii niosąc pomoc.

Oferta firmy:

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

W ramach oddziału stacjonarnego realizujemy kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o koncepcję działania „psychologicznych mechanizmów uzależnienia”, opracowaną przez prof. dr J. Melibrudę i inne programy specjalistyczne.

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Program terapeutyczny realizowany jest od poniedziałku do piątku i trwa 8 tygodni. Ponad połowa oddziaływań terapeutycznych to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej.

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych oraz realizujemy programy profilatyczne.

Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny o profilu ogólnym

W szczególnie trudnych chwilach, gdy bliska osoba jest ciężko chora niezwykle ważna jest bliskość, zrozumienie i uwaga na drugiego człowieka.

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny dla chorych psychicznie

Świadczymy usługi dla chorych z zaburzeniami psychicznymi, wymagających całodobowej, specjalistycznej opieki w warunkach stacjonarnych.

Transport sanitarny 2020

Oferujemy usługi o wysokim standradzie na terenie Powiatu Szczecineckiego i satysfakcję pacjentów.

Więcej o firmie na stronie internetowej: http://www.patronka.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Policzyła ich wartość rynkową. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.