AktualnościŚwiatowa Firma

PARP i MSZ razem dla rozwoju zagranicznego polskich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisały właśnie porozumienie w sprawie współpracy 
w obszarze wspierania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców. 
Marcin Czyża, p.o. prezesa PARP oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu do spraw współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, 28 lipca br. podpisali porozumienie o współpracy inicjujące kooperację obu instytucji. Porozumienie jest odpowiedzią na potrzebę podejmowania wspólnych i skoordynowanych działań na rzecz internacjonalizacji polskich przedsiębiorców oraz promocji Polski i jej gospodarki za granicą. Strony deklarują chęć wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów i potencjału dla realizacji tego celu.
– Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców w ich rozwoju za granicą, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Planujemy wspólne działania w zakresie rozwoju eksportu, udziału polskich przedsiębiorców w międzynarodowych projektach z obszaru B+R oraz innowacji, w zagranicznych zamówieniach publicznych oraz zamówieniach organizacji międzynarodowych, a także
w projektach finansowanych ze środków organizacji międzynarodowych – wyjaśnia Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
– Zależy nam również na współpracy w zakresie promocji Polski i polskiej gospodarki za granicą, w tym promocji dorobku i doświadczeń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z obszaru rozwoju przedsiębiorczości, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozwoju kadr gospodarki, wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcia startupów. Podpisanie porozumienia to również początek szerokiego i wielowymiarowego planu przybliżenia m.in. działalności Agencji Polakom, którzy mieszkają poza naszym krajem – dodaje Marcin Czyża, p.o. prezesa PARP.
Obie instytucje będą ściśle współpracować, m.in. w zakresie wymiany informacji na temat prowadzonych badań i ewaluacji oraz ich wyników. Wymiana dotyczyć będzie również przygotowanych publikacji, organizowanych szkoleń, webinariów i konferencji, misji gospodarczych i spotkań biznesowych, konkursów i naborów, których celem jest wspieranie umiędzynarodowienia przedsiębiorców. Strony będą dzieliły się także zidentyfikowanymi zagranicznymi możliwościami biznesowymi dla polskich przedsiębiorców, w tym projektami i zamówieniami.