Pandemia uderzyła w konsumpcję

W 2020 r. wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w UE zmniejszyły się o bezprecedensowe 8 proc. w porównaniu z 2019 r. Spadki odnotowano we wszystkich państwach członkowskich UE – wynika z najnowszego raportu Eurostatu. Najmniejsze ograniczenia wydatków odnotowano na Słowacji i w Danii, a także na Litwie i w Polsce.

Spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2020 r. to największy roczny spadek odnotowany w historii dostępnych danych i wynika z efektów pandemii COVID-19. Dystans społeczny, ograniczenia w zakresie przemieszczania się ludzi i gospodarczy lockdown poważnie wpłynęły na budżety Europejczyków.

Porównując rok 2019 z 2020, największy spadek pod względem wydatków konsumpcyjnych odnotowano na Malcie (około -22 proc.), a następnie w Chorwacji, Hiszpanii i Grecji (około -16 proc.).

Z kolei najmniejsze ograniczenia wydatków odnotowano na Słowacji (-2,3 proc.) i w Danii (-2,4 proc.) , a także na Litwie (-2,8 proc.) i w Polsce (-3,3 proc.).

#kryzys #pandemia

źródło: Eurostat za Forsal.pl