Gepardy Biznesu

P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. Poznaniu jest Gepardem Biznesu 2015

P.P.H. “RAKAPOL”  Sp. z o.o. Poznaniu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 33,7 proc.

P.P.H. “RAKAPOL”  Sp. z o.o. Poznaniu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 33,7 proc.  To oznacza, że P.P.H. “RAKAPOL”  Sp. z o.o. Poznaniu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe P.P.H. “RAKAPOL”  Sp. z o.o. Poznaniu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 8323 9781 17,5
Zysk netto w tys. zł 49 90 83,7
Kapitał własny w tys. zł 50 50 0,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 101,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 33,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 0,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 0,8

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez P.P.H. “RAKAPOL”  Sp. z o.o. Poznaniu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.