OSM w Skierniewicach jest Gepardem Biznesu 2015

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 14 proc.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 14 proc.  To oznacza, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 87402 110269 26
Zysk netto w tys. zł 2565 2634 3
Kapitał własny w tys. zł 21925 24534 12
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 41
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 14
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.