Wyróżnieni

OSM w Jasienicy Rosielnej to Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022.

Wartość rynkowa spółdzielni w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 18,7 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2,7 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 5608. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

https://europejskafirma.pl/wielcy-modernizatorzy-2022

16 kwietnia 1927 r. w Sądzie Grodzkim w Sanoku została zarejestrowana „Spółdzielnia Mleczarka w Jasienicy Rosielnej z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jej założycielami byli ksiądz dziekan Józef Królicki, hrabia Stanisław Wysocki i dyr. szkoły pan Henryk Krauz – którzy wnieśli po 10 udziałów. Budynek mleczarni pobudowali na posiadłościach parafialnych zaciągając kredyt w wysokości 5 tyś. zł w Banku Rolnym we Lwowie, poręczając go swoim majątkiem.

W czasie II-giej wojny światowej spółdzielnia cały czas prowadziła skup, przetwórstwo mleka i przyjmowała nowych członków.

Zdecydowany rozwój spółdzielni nastąpił w latach 1992 – 2002, gdzie na wykupionych parcelach wokół pierwszego budynku spółdzielni wybudowano:

  • nową halę produkcyjną wraz z nowoczesnymi liniami do produkcji mleka spożywczego, śmietany, twarogów i napojów mlecznych,
  • stację wodociągową, kotłownię i oczyszczalnię ścieków.

Wszystkie obiekty spełniały normy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odpowiadały wymogom Unii Europejskiej, co pozwoliło w 2003 roku wprowadzić system HACCP, a w 2004 r. spółdzielnia została zakwalifikowana, jako zakład unijny – co dało jej możliwość produkowania i sprzedawania wyrobów na teren całej Unii Europejskiej.

W 2007 r. spółdzielnia podjęła produkcję wyrobów ekologicznych tj. mleko spożywcze, masło i twarogi uzyskując dla nich certyfikat „Rolnictwa Ekologicznego”. W 2012 roku uzyskała certyfikat systemu zarządzania i jednocześnie spełnia wymagania normy ISO 22000:2005 na wszystkie produkowane asortymenty.

Obecnie zajmuje się skupem mleka, jego przetwórstwem i prowadzi handel hurtowy i detaliczny. Skup mleka prowadzi na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Produkuje ponad 40 asortymentów różnego rodzaju wyrobów mleczarskich na nowoczesnych liniach technologicznych z wdrożonym systemie HACCP i ISO-22.000:2018, co pozwala znakować wyroby znakiem UE i rozprowadzać na terenie całej Unii Europejskiej. Spółdzielnia oferuje wyroby nabiałowe m. in. mleko spożywcze (2%, 3,2%); śmietany (12%, 18%, 30%, 36%); napoje fermentowane (kefir, maślanka, maślanka owocowa, jogurt naturalny, jogurt owocowy); twarożki; serki śniadaniowe naturalne oraz typu fromage; masło ekstra.

Serek śniadaniowy. Zdjęcie ze strony http://www.osm-jasienica-rosielna.pl

Powyższe asortymenty cechuje duża zawartość białka, witamin, składników mineralnych oraz to, że spełniają wymagania w zakresie środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Spełniając te kryteria firma dostarcza artykuły nabiałowe także do przedszkoli, szkół, gastronomi, szpitali.

Jej wizytówką są produkty ekologiczne wytwarzane od 2007 roku (mleko, twaróg, masło, serek fromage, kefir, jogurt naturalny) pod stałym nadzorem jednostki certyfikującej COBICO – Wieliczka. Na rynku podkarpackim słynie z tradycyjnego masła ekstra i twarogu wiejskiego (chudego, półtłustego). Produkty te sygnowane są znakiem „JAKOŚĆ TRADYCJA – Podkarpacie”. Sprzedaż wyrobów własnej produkcji i według potrzeb rynku spółdzielnia prowadzi przez 8 własnych hurtowni i 15 własnych sklepów detalicznych. Całość obsługuje 40 jednostek transportowych, tak w skupie, jak i dystrybucji.

Więcej informacji o spółdzielni na stronie internetowej http://www.osm-jasienica-rosielna.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski