Omega Sp. z o. o. w Krakowie jest Gepardem Biznesu 2015

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o. w Krakowie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 23 proc.

Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o. w Krakowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 23 proc.  To oznacza, że Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o. w Krakowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Zakładu Elektronicznego Omega Sp. z o. o. w Krakowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 16257 17098 5
Zysk netto w tys. zł 299 429 43
Kapitał własny w tys. zł 2161 2614 21
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 70
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 23
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o. o. w Krakowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.