Aktualności

Nowa strategia Pragma Faktoring czyli GO PragmaGO!

Kilka dni temu Zarząd Pragma Faktoring SA poinformował o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa PragmaGO, w ramach której rozwijane są produkty obsługiwane online. Dziś przedstawia, po co to zrobił, publikując oficjalną strategię Spółki na lata 2017-2020.

Celem na ten okres jest przeniesienie ciężaru działalności z indywidualnie strukturyzowanych transakcji na usługi mikrofinansowania świadczone w kanałach on-line. Spółka dąży do tego, by w 2020 r. 55% jej przychodów generowały nowe usługi PragmaGO realizowane bezpośrednio lub przy pomocy integracji z partnerami finansowymi i nie tylko.

„Szereg prac i inwestycji już za nami. Naszą autorską aplikację budujemy od 2014 roku, dzięki niej mogliśmy uruchomić już pierwsze produkty w docelowej formie. Cyfryzacja procesu sprzedaży i obsługi pozwoli nam zwiększyć rentowność kapitałów własnych do ponad 20% już w 2019 r.” – komentuje prezes Zarządu, Tomasz Boduszek.

Pragma posiada unikalną wiedzę w zakresie wywiadu gospodarczego, weryfikacji i zabezpieczenia transakcji, ich monitoringu i windykacji, wiedzy o moralności płatniczej, procedur antyfraudowych. 20 lat doświadczeń Pragma Faktoring i Pragma Inkaso w obszarze windykacji i finansowania są bazą, na której budowane są wszystkie procesy operacyjne w spółce. To na tej bazie spółka opracowała własne algorytmy scoringowe wspierające decyzje kredytowe, w tym te wydawane automatycznie
w kanałach onlinowych.

„Jesteśmy otwarci na współpracę i akwizycje. W 2016 r. dokonaliśmy udanych akwizycji w start-upy fintechowe LeaseLink i Mint Software, które dzięki wsparciu inwestora intensywnie rozwijają swoją działalność. Teraz kolej na zagranicę, prowadzimy już zaawansowane prace koncepcyjne w tym zakresie” – zdradza Tomasz Boduszek.

Jak czytamy w strategii, Pragma Faktoring inwestuje nie tylko w zwiększenie własnego portfela, ale przede wszystkim w rozwój narzędzi. Końcowym efektem realizacji strategii ma być działanie Spółki w konwencji platformy peer to peer, dla której jej własny kapitał obrotowy ma mieć walor stabilizujący. Równolegle Pragma będzie mogła świadczyć usługi serwiserskie (scoring, narzędzia IT, monitoring, windykacja) dla instytucji finansowych chcących świadczyć onlinowo usługi faktoringowe w sektorze MSP.