NOT Informatyka Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

NOT Informatyka Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

NOT Informatyka Sp. z o.o.  rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 430,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 15 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Historia firmy się roku 2008, gdy Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT powołała w swojej strukturze Sekcję Informatyczno-Organizacyjną, której powierzyła zadania związane z opracowaniem modelu funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

W tym samym roku Sekcja opracowała model komunikacji wewnętrznej oraz wdrożyła pilotażowy system udostępniania Internetu i usług komunikacyjnych dla stowarzyszeń, których siedziba mieściła się w Warszawskim Domu Technika.

 

W roku 2009 Sekcja wdrożyła produkcyjnie system komunikacji wewnętrznej Federacji.

W roku 2010 w związku z rozwojem Sekcji i stałym zwiększaniem liczby świadczonych usług, została podjęta decyzja o zwiększeniu zatrudnienia. Także w tym roku, po raz pierwszy miało miejsce przygotowanie mechanizmów rejestracji i obsługi międzynarodowej konferencji technicznej organizowanej przez FSNT-NOT, aby w następnych latach realizować w pełni obsługę informatyczną „Kongresów Techników Polskich”.

W roku 2012 Sekcja stanęła przed koniecznością znaczących inwestycji w infrastrukturę oraz oprogramowanie. Brak źródeł finansowania niezbędnych do rozwoju Sekcji, stał się podstawą do rozpoczęcia poszukiwania alternatywnych form dalszej działalności obszaru IT w FSNT-NOT. W marcu 2012 roku Kamil Wójcik – szef Sekcji, przedstawił propozycję powołania Spółki z udziałem FSNT-NOT, w której udziałowcami mieliby stać się pracownicy Sekcji oraz FSNT-NOT. W biznesplanie zaproponował pozyskanie finansowania dla spółki wynikające z ostatecznie przyjętego podziału udziałów. Powołanie firmy NOT Informatyka Sp. z o. o., nastąpiło we wrześniu 2012r.

 

Od 1 stycznia 2013r. firma NOT Informatyka Sp. z o. o. rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, przejmując prawa i obowiązki sekcji Organizacyjno-Informatycznej.

 

W roku 2013, dzięki zaangażowaniu głównego udziałowca – Kamila Wójcika, spółka dokonała inwestycji, modernizując infrastrukturę systemową, co w efekcie pozwoliło na dalszy rozwój świadczonych usług. W tym samym roku spółka opracowała i przedstawiła koncepcję systemu o kodowej nazwie „Zintegrowanej platformy komunikacyjnej FSNT-NOT”, który obecnie nosi nazwę „System Komunikacji Publicznej” (SKP).

Prace związane z pierwszym produkcyjnym wdrożeniem SKP zostały rozpoczęte w roku 2014 i w tym samym roku została opublikowana pierwsza, testowa implementacja o nazwie eNOT.pl, która ostatecznie stała się centralnym narzędziem komunikacji FSNT-NOT. W ramach wdrożenia spółka dokonała integracji Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT w Portalu.

W październiku 2014r. FSNT-NOT powierzyła spółce opracowanie narzędzi elektronicznych, do obsługi spotkania FEANI – Europejskiej Federacji Organizacji Technicznych.

W roku 2015 zostały opracowane i stworzone mechanizmy tworzenia wniosków on-line oraz została dokonana integracja z systemami płatności elektronicznych i system reklamy w Portalu eNOT.pl. W tym samym roku została zawarta pierwsza umowa podmiotem z obszaru finansów – Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Portal eNOT.pl gromadząc wokół siebie młodych Polaków, zainteresowanych polską techniką i dobrą kondycją polskiej gospodarki stał się fundamentem do powołania Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, co miało miejsce w historycznej Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika.

Rok 2016 to ekspansja rozwiązań opracowanych przez spółkę poza granice Polski. Wielokrotne wdrożenia narzędzi opracowanych przez spółkę, między innymi Systemu Komunikacji Publicznej oraz NCONFERENCE spowodowały zwiększenie udziału spółki w rynku. Rozwiązania zostały oddane produkcyjnie dla takich podmiotów jak Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych czy Polskie Koleje Państwowe S.A. Wdrożenia stały się wsparciem dla 6 znaczących konferencji w Polsce o tematyce technologicznej. W tym samym roku zostały nawiązane relacje z podmiotami z Belgii oraz Japonii.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.not-informatyka.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje powiatom, miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.