Nord Electronics Solutions Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Nord Electronics Solutions Sp. z o.o. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 37,6 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 11,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Jest polską spółką istniejącą od 2011 r. we Wrocławiu. Świadczy usługi w produkcji elektroniki. Jej klientami są przede wszystkim firmy z branż przemysłowych oraz medycznych.

Produkcja elektroniki w Polsce jest wszechstronna, od sprzętów RTV i AGD, przez telefony i urządzenia przemysłowe. Według danych, naszymi największymi europejskimi kontrahentami pod względem eksportu są Wielka Brytania Niemcy i Czechy, a wśród eksportowanych produktów jest także elektronika. Zwłaszcza ci pierwsi szczególnie cenią sobie produkty wysokiej jakości i są żywym dowodem na to, że producenci elektroniki w Polsce zasługują na ogromne uznanie.

Kompleksowa produkcja elektroniki ma bardzo wiele zalet, a polscy producenci elektroniki posiadają takie cechy jak jakość i terminowość dostaw, dzięki którym produkt końcowy klienta spełnia jego oczekiwania

Obecnie Nord Electronics Solutions, oprócz produkcji elementów elektroniki na zlecenie wprowadził usługę projektowania płyt PCB na podstawie schematu stworzonego przez dział konstrukcyjny klienta.

Spółka oferuje kontrahentom możliwość  korzystania z nowoczesnych technologii wdrożeniowych przy pomocy inżynierów, którzy są kompetentni i godni zaufania.

Stawia na kapitał ludzki. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym technologiom wciąż się rozwija. Klienci mogą zawsze liczyć na partnerskie relacje jak i terminowość dostaw.

Celem Nord Electronics Solutions jest najwyższa jakość oferowanych produktów i usług przy użyciu materiałów posiadających certyfikat jakości, dlatego od kilku lat konsekwentnie udoskonala system zarządzania jakością.

W wyniku  starań i spełniania wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska otrzymała wiele certyfikatów, a najważniejsze z nich to:  system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, deklaracja zgodnosci z Międzynarodowymi Normami RoHS/ REACH i wiele innych uzyskanych przez naszych pracowników.

Spółka stawia na sukcesywna poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników przez stałą kontrole w zakresie ochrony środowiska.

Plany na najbliższe lata to kolejne sprecyzowane inwestycje w sprzęt oraz budowa nowej siedziby.

Wiąże się to z rozwojem, zmianą otoczenia zapewniającą wyższą jakość, co za tym idzie osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji pod adresem: http://www.nordes.com.pl

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.