Aktualności

Niemiecki eksport poszedł na rekord

W 2018 roku wartość niemieckiego eksportu kolejny rok z rzędu ustanowiła nowy rekord. Nasi zachodni sąsiedzi wysłali w świat towary za przeszło 1,3 biliona euro.

Od stycznia do grudnia 2018 roku niemieckie przedsiębiorstwa wysłały za granicę towary za 1 317,9 mld euro, czyli o 3% więcej niż w poprzednio rekordowym roku 2017. Przy wartości importu na poziomie 1 090 mld euro dało to całoroczną nadwyżkę handlową w kwocie 227,8 mld euro. To o blisko 20 mld euro mniej niż rok wcześniej. Równocześnie Niemcy odnotowały 16,7 mld euro deficytu w handlu usługami.

W zeszłym roku najszybciej rósł niemiecki eksport do krajów strefy euro (4,5% rdr), zmalała za to dynamika eksportu poza Unię Europejską (tylko 1,9%). Tym niemniej dla niemieckich firm rynki „krajów trzecich” (czyli nieunijnych) są już ważniejsze (539,2 mld euro całorocznego eksportu) od rynków strefy euro (492 mld euro).

źródło: Bankier.pl