Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna FirmaPolskie Brylanty

Newag SA w Nowy Sączu jest Potęgą Biznesu Godną Zaufania 2015

Newag SA w Nowy Sączu jest Potęgą Biznesu Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a w 2014 r. miała przychody wyższe niż 500 mln zł.

Newag SA w Nowy Sączu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 66 proc.  To oznacza, że  Newag SA w Nowy Sączu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 8 proc., a to oznacza, że Newag SA w Nowy Sączu działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
Newag SA w Nowy Sączu została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Jej przychody w 2014 r. były wyższe niż 500 mln zł, ma więc też prawo do tytułu Potęga Biznesu Godna Zaufania 2015.
Wyniki finansowe Newag SA w Nowy Sączu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 577618 802251 39
Zysk netto w tys. zł 30336 78489 159
Kapitał własny w tys. zł 11250 11250 0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 198
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 66
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 10
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 15
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Newag SA w Nowy Sączu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Konkurs Potęga Biznesu prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Potęga Biznesu 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.