Światowa Firma

NETFOX to Światowa Firma 2017

NETFOX  zdobyły tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

Firma NETFOX wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że firma NETFOX w latach 2015 i 2016 eksportowała towary do więcej niż 3 krajów o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro rocznie. W 2016 r. eksportowa towary do 11 krajów, a ich wartość wielokrotnie przekraczała 100 tys. euro.

To znaczy, że firma NETFOX zasługuje na tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2017  i może używać tytułu Światowa Firma – Worldwide Company 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Na życzenie firmy NETFOX jej dane finansowe Instytutu Europejskiego Biznesu zachował do własnej wiadomości.

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017, jeżeli w latach 2015-2016 każdego roku sprzedawała swoje towary na więcej niż trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.