Wyróżnieni

NEKS Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

NEKS Sp. z o.o. w Dąbrówce Wielkiej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 36 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6,9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Ma trzydziestoletnie tradycje w produkcji najwyższej jakości laminatów tekstylnych i technicznych

W początkowym okresie przedmiotem działalności firmy była produkcja laminatów dla małych zakładów meblarskich. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma pozyskała w krótkim czasie wielu nowych poważnych odbiorców – producentów branży obuwniczej, odzieżowej, motoryzacyjnej i zabawkarskiej, dla których produkowała laminaty oraz wykonywała usługi laminowania.

Rosnąca liczba zamówień i klientów spowodowały decyzje o rozbudowie firmy. Po gruntownej modernizacji budynków i drogi dojazdowej przeniesiono produkcję do Dąbrówki Wielkiej koło Zgierza. Jednocześnie unowocześniono i rozbudowano linię produkcyjną.

W 2003 roku firma wdrożyła dwa systemy zarządzania ISO 9001 i wymagany w branży motoryzacyjnej ISO/TS 16949. Od połowy 2003 roku NEKS funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki wysokiej jakości i funkcjonalności produkty firmy NEKS znajdują szerokie uznanie zarówno wśród klientów polskich jak i zagranicznych. Proces powstawania wyrobów podporządkowany jest jednemu celowi – wyprodukowanie produktu o najwyższej jakości i parametrach technicznych. Pomagają w tym między innymi stale rozbudowujący się park maszynowy, starannie dobrane surowce, wykwalifikowana kadra pracowników, nowoczesne laboratorium badawczo – rozwojowe i wdrożony zintegrowany system zarządzania oparty na ISO 9001, IATF 16949 oraz ISO 14001.

Zdjęcie ze strony  https://neks.pl

Firma realizuje większe plany rozwojowe (nowe maszyny i technologie). Stale rozszerza grupę odbiorców o nowe segmenty rynku. Celem i ambicją firmy NEKS Sp. z o.o. jest proces ciągłego doskonalenia i zaspokajania potrzeb klienta

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://neks.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski