Najpiękniejsze Budynki

Najpiękniejsze wnętrze w kraju!

Architekt Zdzisław Kiełkowski, który zdobył tytuł Architekt Najpiękniejszego Banku Spółdzielczego 2015 za zaprojektowanie centrali Banku Spółdzielczego w Gorzycach, w 2008 r. został wyróżniony również za zaprojektowanie wnętrza Banku Spółdzielczego w Pszczynie.

Poniżej są zdjęcia pięknego wnętrza BS w Pszczynie.

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Poniżej jest informacja o tym wyróżnieniu z portalu www.pszczynska.pl.


Pszczyński Bank Spółdzielczy ma najpiękniejsze wnętrze w kraju – orzekła Kapituła Konkursu na Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy. Organizatorem konkursu jest Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Banki Spółdzielcze oceniane były w czterech kategoriach: Najpiekniejszy Budynek Siedziby Banku, Najpiękniejsze Wnętrze Banku, Najpiękniejszy Budynek Placówki Banku oraz Najpiękniejsze Wnętrze Budynku Placówki Banku.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie wygrał w kategorii Najpiękniejsze Wnętrze. Dyplom odebrał Jacek Drzyzga, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie, a Złotą Skarbonkę Roman Chrószcz, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
Dyplom i statuetkę za zaprojektowanie wnętrza siedziby Banku Spółdzielczego w Pszczynie odebrał architekt Zdzisław Kiełkowski.

W tegorocznym konkursie wystartowały 42 banki spółdzielcze. Kapituła Konkursu oceniała budynki oraz wnętrza na podstawie nadesłanych zdjęć.
Bank Spółdzielczy w Pszczynie został założony 14 marca 1907 roku. Znaczny rozwój nastąpił po przyłączeniu ziem pszczyńskich do Polski w efekcie trzech Powstań Śląskich. Od 1922 roku działalność kredytowa i oszczędnościowa systematycznie się rozwijała i trafiała do szerszych kręgów ludności Śląska. W okresie II wojny światowej Bank został zamknięty. Po zakończeniu działań wojennych, Bank został reaktywowany w starych międzywojennych strukturach. Pełną działalność rozpoczęto po Walnym Zgromadzeniu w 1950 roku. Od tamtego czasu Bank działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W roku 1973 zmieniona została nazwa na Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

W ostatnich latach dokonano rozbudowy i odrestaurowano budynek Banku. W 2003 roku oddano do użytku nową, na miarę XXI wieku salę obsługi. Jej elegancki wygląd doceniają nie tylko klienci, o czym świadczy przyznana nagroda.

Warto dodać, że Bank Spółdzielczy w Miedźnej zajął 5. miejsce w kategorii Najpiękniejszy Budynek Siedziby BS oraz 3. miejsce w kategorii Najpiękniejsze Wnętrze, natomiast Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, odpowiednio: 12. oraz 9. miejsce.

Kategoria I
Najpiękniejszy Budynek Siedziby Banku Spółdzielczego

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – 8,3 punktów (w skali od 1 do 10)
2. Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina – 7,7
3. Bank Spółdzielczy w Krościenku – 7,7
4. Bank Spółdzielczy w Malborku – 7,0
5. Bank Spółdzielczy w Miedźnej – 7,0
6. Kaszubski Bank Spółdzielczy – 7,0
7. Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie – 6,7
8. Bank Spółdzielczy w Tworogu – 6,0
9. Bank Spółdzielczy w Iłży – 6,0
10. Bank Spółdzielczy w Limanowej – 6,0
11. Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 5,7
12. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach – 5,7
13. Bank Spółdzielczy w Raciborzu – 5,7
14. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie – 5,3
15. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku – 5,0 foto
16. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli – 5,0 foto
17. Bank Spółdzielczy w Kętach – 5,0 foto
18. Bank Spółdzielczy MAZOWSZE” w Płocku – 5,0 foto
19. Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej – 5,0 foto

Kategoria II
Najpiękniejsze Wnętrze Siedziby Banku Spółdzielczego
1. Bank Spółdzielczy w Pszczynie – 8 punktów

2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – 7,3
3. Bank Spółdzielczy w Miedźnej – 7,3
4. Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina -7,3
5. Bank Spółdzielczy w Iłży – 7,0
6. Bank Spółdzielczy w Tworogu – 6,7
7. Bank Spółdzielczy w Malborku – 6,7
8. Bank Spółdzielczy w Kętach – 6,7
9. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach – 6,3
10. Kaszubski Bank Spółdzielczy – 6,3
11. Bank Spółdzielczy w Raciborzu – 6,0
12. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli – 5,3
13. Bank Spółdzielczy w Skoczowie – 5,3
14. Bank Spółdzielczy w Limanowej – 5,3
15. Bank Spółdzielczy w Krościenku – 5,3
16. Bank Spółdzielczy w Witkowie – 5,0
17. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie – 5,0

źródło: http://www.pszczynska.pl/najpiekniejsze-wnetrze-w-kraju.html

 

Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy od czerwca 2007 r. organizuje Instytut Nowoczesnego Biznesu, prowadzony przez ULAN Sp. z o.o. Obecnie trwa V edycja Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2015.