Polskie Brylanty

Najcenniejsza Firma 2016

Instytutu Europejskiego Biznesu zdecydował wrócić do pierwotnej nazwy konkursu dla firm o najwyższej wartości – od 17 czerwca 2017 r. nazywa się Najcenniejsza Firma.

Tytuł Najcenniejsza Firma przysługuję firmom o wartości rynkowej większej niż 400 mln zł (100mln euro).

W latach 2007-2012 konkurs nazywał się Cenna Firma, a w latach 2013-2016 – Potęgi Biznesu.