Nagrody w konkursie SKO ESBANKU Banku Spółdzielczego rozdane!

PSP w Brudzicach, PSP w Radziechowicach i PSP w Płoszowie – to lista laureatów Konkursu dla najaktywniejszych Szkolnych Kas Oszczędności, działających przy ESBANKU Banku Spółdzielczym w roku szkolnym 2017/2018.

W czerwcu Bank podsumował trwającą między październikiem a majem międzyszkolną rywalizację. Dodatkową nagrodę za najlepszą pracę plastyczną, związaną z oszczędzaniem, zdobyła PSP w Dziepółci. Nagrody indywidualne trafiły także do szkolnych mistrzów oszczędzania!

Warto oszczędzać – to hasło w przypadku zwycięzców Konkursu SKO nabiera dodatkowego znaczenia. Szkolne Kasy Oszczędności to przede wszystkim korzyść w postaci wsparcia dla szkół z terenu działania ESBANKU Banku Spółdzielczego w edukacji ekonomicznej uczniów już od najmłodszych klas. Za sprawą organizowanego od wielu lat przez Bank Konkursu, dla uczestników rywalizacji SKO, jest to także dodatkowa szansa na cenne nagrody za zaangażowanie we wspólne promowanie idei oszczędzania.

Bankowe jury, zgodnie z Regulaminem Konkursu, podsumowało międzyszkolną rywalizację Szkolnych Kas Oszczędności, działających pod patronatem ESBANKU Banku Spółdzielczego, na początku czerwca 2018 r. Sprawozdania z działalności w roku szkolnym 2017/2018 złożyło 10 szkół. Wśród kryteriów oceny były ilość członków Szkolnej Kasy Oszczędności, wartość zgromadzonych środków, a także udokumentowane działania, promujące ideę oszczędzania na terenie szkoły.

I miejsce oraz bon upominkowy do księgarni o wartości 500 zł trafił do PSP w Brudzicach. II miejsce i bon o wartość 400 zł przypadło PSP w Radziechowicach, zaś III miejsce i bon o wartości 300 zł – PSP w Płoszowie. Indywidualne nagrody od ESBANKU Banku Spółdzielczego otrzymali także wytypowani przez opiekunów szkolni liderzy oszczędzania. W każdej Szkole, biorącej udział w Konkursie, Bank nagrodził po 3 uczniów, którzy dokonali największej ilości wpłat na swoją książeczkę SKO, a drobne upominki trafiły do wszystkich członków Kas.

Pierwsze miejsce PSP w Brudzicach

Tegoroczny Konkurs zakładał także wykonanie przez członków SKO zadania dodatkowego. Prace plastyczne, promujące ideę oszczędzania, przekazało do Banku 5 Szkolnych Kas Oszczędności. Jednogłośnie zwyciężyła skarbonka Miś Esbankuś, wykonana przez uczniów PSP w Dziepółci. Szkoła w nagrodę otrzymała voucher do księgarni o wartości 200 zł.

Drugie miejsce PSP w Radziechowicach

Nagrody oraz gratulacje w imieniu ESBANKU Banku Spółdzielczego społeczności zwycięskich Szkół w przededniu zakończenia roku szkolnego przekazał Paweł Choróbski z Wydziału Marketingu i Produktów Bankowych w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Prace plastyczne

Celem Szkolnych Kas Oszczędności jest promowanie wśród lokalnej społeczności postaw związanych z systematycznym oszczędzaniem oraz praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do tak ważnego we współczesnym świecie świadomego korzystania z produktów i usług bankowych. Idea SKO, z historią Banku związana już od blisko 60 lat, wpisuje się w realizację celów Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

W latach 2013-2014 r. ESBANK Bank Spółdzielczy zwiększyła wartość rynkową o 18 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014 w konkursie prowadzonym przez Instytut Europejskiego Biznesu.