Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Tarnowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 10 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Spółka świadczy kompleksowe usługi medyczne. Rocznie udziela około 100 tysięcy porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej.

Prowadzi jeden z największych w regionie tarnowskim Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, którego funkcjonowanie jest wzorem dla innych tego typu placówek w całej Polsce. Stosuje ozonoterapię – nowoczesną i całkowicie bezpieczną dla pacjenta – metodę leczenia trudno gojących się ran, odleżyn czy oparzeń.

Wśród jej pacjentów dużą renomą ciszy się Poradnia Medycyny Pracy. Pacjenci mogą uzyskać wszelkie uprawnienia oraz zaświadczenia dopuszczające do pracy w postaci badań wstępnych, okresowych oraz dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Na uwagę zasługuje także Dział Fizjoterapii, który jest miejscem wyposażonym w nowoczesny sprzęt, pozwalający wracać do pełnej sprawności po przebytych urazach.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.mcm.net.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.