Światowa Firma

Morawiecki: Zbudujemy silną markę Polska SA

Chcemy szeroko otworzyć drzwi dla kapitału zagranicznego, zwłaszcza tego, który wspiera wzrost, rozsądnie dbać o polski przemysł, promować rodzime firmy w zgodzie z regułami UE i umacniać wspólnotę, sprawiedliwie dzieląc korzyści z rozwoju – deklaruje Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju.

„Puls Biznesu”: Premier Beata Szydło bardzo mocno akcentowała w exposé potrzebę wspierania polskich firm. Czy to znaczy, że rząd będzie realizował ideę patriotyzmu gospodarczego?

Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju: Chcemy promować zdrowy i akceptowalny w ramach legislacji unijnej patriotyzm gospodarczy. Najlepiej można to pokazać na jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju, jakim jest promocja eksportu polskich firm. Dzisiaj polskim instytucjom daleko do prawdziwych agencji wsparcia eksportu, które istnieją we Francji, Niemczech czy Hiszpanii. Chcemy wzorować się na tych rozwiązaniach i budować silną markę Polska SA, tak jak Niemcy tworzyli swoją Deutschland AG. Polska gospodarka może działać jak sprawnie zarządzana firma. Taka agencja wspierania eksportu nie powinna być tak konserwatywna w działaniu jak dzisiaj Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Będzie miała szerszy wachlarz instrumentów dla przedsiębiorców, którzy szukają nowych rynków eksportowych. Chciałbym nawet, aby w ministerstwie nasi ludzie, eksperci byli dedykowani do wsparcia poszczególnych firm czy grup firm albo branż. Częścią aktywnego wsparcia powinny też być wydziały promocji handlu i inwestycji działające w 50 miejscach na świecie. Chciałbym, żeby były one mocno zakorzenione w realnej gospodarce i nagradzane za efekty swoich działań, zależnie od poziomu eksportu do danego kraju czy krajów, który jest obiektywną miarą jakości wsparcia.

Więcej o planach nowego wicepremiera na pierwsze 100 dni i o tym jak widzi on długoterminową strategię dla Polski, oraz o jego projektach i przemyśleniach przeczytasz w obszernym wywiadzie opublikowanym w czwartkowym „Pulsie Biznesu” i sekcji internetowej PREMIUM