Monetia z 3 nowymi kontraktami w sektorze publicznym

Monetia przejmuje obsługę kasową trzech urzędów skarbowych – w Hrubieszowie, Krasnymstawie i III US w Lublinie. Kontrakty są efektem wygranych postępowań przetargowych. Spółka obsługuje transakcje gotówkowe ponad 40 proc. urzędów skarbowych w Polsce.

Agencje Monetii od 15 lutego 2019 r. obsługują wpłaty podatników na konta urzędów skarbowych w Hrubieszowie, Lublinie i Krasnymstawie. Każda osoba odwiedzająca urząd będzie mogła przy okazji opłacić domowe rachunki, spłacić ratę kredytu czy pożyczki, albo doładować telefon. Kasy obsługują zarówno transakcje bezgotówkowe – kartą lub BLIK, jak również  realizowane gotówką. Opłacenie gotówką podatku, czy wniesienie opłaty skarbowej jest zwolnione są z prowizji. W skali miesiąca trzy nowe oddziały Monetii będą wykonywać średnio ponad 3 tys. transakcji.

– Po przejęciu punktów kasowych wzrosła ich funkcjonalność, a tym samym komfort klientów. To nie jest już obsługa jednego rodzaju płatności. W placówkach Monetii poza opłaceniem podatków i opłat skarbowych, będzie można uregulować inne domowe rachunki. To oszczędność czasu dla klientów – podkreśla Piotr Zięba, wiceprezes zarządu Monetii. – Urzędom nasze rozwiązanie pozwala zaoszczędzić kwotę odpowiadającą nawet 60% kosztów utrzymania własnego punktu kasowego. Z tą grupą klientów współpracujemy już od lat, obecnie obsługujemy ponad 40% US w kraju i planujemy systematycznie powiększać ten odsetek.

Dzięki nowym umowom Monetia zwiększyła sieć placówek do 830 oddziałów. Blisko co czwarty jest prowadzony w oparciu o umowę z instytucją sektora publicznego, tj. US czy sąd. W ciągu roku spółka obsługuje 4,5 mld zł, z przychodami na poziomie 50 mln zł.

MONETIA Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

MONETIA Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 49,7 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa MONETIA Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 27 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

O Instytucie Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.