Aktualności

Mocny awans Polski

W najnowszej edycji Indeksu Wolności Gospodarczej, przygotowanego przez The Heritage Foundation i Wall Street Journal, Polska uzyskała wynik 68,6 pkt, plasuje nasz kraj na 42. miejscu na świecie. Oznacza to, że w ciągu roku awansowaliśmy aż o 8 pozycji.
Warto zauważyć, że zdobyta w tym roku 42. Pozycja jest jak dotąd najlepszym wynikiem w historii naszego kraju. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Polska poprawiła swój wynik o 4,5 pkt, a w ujęciu rok do roku odnotowaliśmy zmianę o 1,6 pkt. na plus.
Jest to zasługa odnotowanej poprawy w takich zakresach jak poziomu korupcji (+5,2), fiskalizmu (+6,0), wydatków publicznych (+3,9) oraz polityki monetarnej (+3,5).

źródło: www.rp.pl