AktualnościInstytutMocna Firma

Mocne Firmy Godne Zaufania 2020 Produkcji Wyrobów Kosmetycznych i Toaletowych

Spośród 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w listopadzie 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020 uzyskało 48 firm Produkcji Wyrobów Kosmetycznych i Toaletowych (PKD 2042Z), bo rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, przekazanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez siedem lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 200 tysięcy przedsiębiorstw.

Firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc., uznaje za Gepardy Biznesu 2020.

Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2018-2019.

Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2018-2019 wynosiła minimum 5 proc., Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2020.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu 2020 i Efektywna Firma 2020, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania Strong Company 2020.

Poniższy ranking ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2020 lub Strong Company 2020 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Tytuł Strong Company 2020 może być wykorzystywany przez wyróżnione firmy, którym zależy na kontaktach z zagranicznymi podmiotami.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Statuetka Efektywna Firma 2020


Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuły, które zostały im przyznane, publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Mocna Firma Godna Zaufania 2020 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych grafik, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Mocne Firmy Godne Zaufania 2020  Produkcji Wyrobów Kosmetycznych i Toaletowych
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2018 r. do 2019 r. w proc.. Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018 i 2019 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. w mln zł
1 Natura Medica Sp. z o.o. sp.k. Golub-Dobrzyń 747 43,2 2,1
2 Blackwire Ventures Sp. z o.o. S.K. Świętochłowice 149,4 58 8,6
3 Sunewmed+ Sp. z o.o. Kamionki 260 28,4 19
4 Beauty Factor Sp. z o.o. Warszawa 1303,3 21,7 32,8
5 Kanani Europe Sp. z o.o. Warszawa 135,8 31,8 77,8
6 Mitex K & z Sp. z o.o. Ksawerów 525,5 16,3 4,4
7 Acmp Sp. z o.o. S.K. Warszawa 234 22,1 5,1
8 Sylvain Industrial Polska Sp. z o.o. Warszawa 67,2 53,8 51,5
9 S-H Global Sp. z o.o. Warszawa 65,4 52,8 4,9
10 BATHBEE sp. z o.o. Mysłowice 255,1 13,9 5,7
11 Puro Cosmetics Sp. z o.o. Wrocław 246,4 13 4,8
12 Dream Style Sp. z o.o. S.K. Wrocław 73,2 26,6 0,1
13 Instytut Badawczo – Rozwojowy Biogened Sp. z o.o. Łódź 97,4 17 3
14 Saniman Sp. z o.o. Mikołów 31,9 33,9 0,2
15 Vynn Group Sp. z o.o. Wilcza Góra 56,7 26,9 166,3
16 Dermie Pharm Sp. z o.o. sp.k. Łódź 45,1 29,5 51,4
17 Invex Remedies Sp. z o.o. Kielce 128,9 13 33,7
18 Royx Pro Sp. z o.o. Sosnowiec 78,5 15,5 6
19 Pan Drwal Sp. z o.o. Poznań 107,3 13,2 10,9
20 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Kamil Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina 48,3 23,4 194,6
21 Alkemie Group Sp. z o.o. S.K. Gdynia 74,2 15,2 18,7
22 BETLEY sp. z o.o. Świdnica 148,8 11 28,5
23 Stara Mydlarnia Sp. z o.o. S.K. Warszawa 174,9 10,8 60,1
24 Wibo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kartuzy 13,8 33,4 926,8
25 Indigo Nails Sp. z o.o. sp.k. Łódź 12,8 33,2 590
26 Delia Cosmetics Sp. z o.o. Rzgów 433,9 5,6 172,8
27 Stea Sp. z o.o. Moszna-Parcela 94,5 11,7 10,6
28 Bore Poland Sp. z o.o. Rogierówko 51,5 15,9 2,8
29 MAY TO BE Cosmetics Sp. z o.o. sp.k. Jaworzno 136,3 7,6 1,9
30 Cerko Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Gdynia 12,3 32,4 57,3
31 Car System – Manget Sp. z o.o. Legnica 109,1 9,1 0,5
32 Fides 2 Sp. z o.o. Warszawa 33,2 16,2 6,5
33 Świt-Service Sp. z o.o. Warszawa 12,5 27 1
34 City Cosmetics Sp. z o.o. Warszawa 117 7,4 19,9
35 The Secret Soap Store Sp. z o.o. Niepołomice 11 23,8 7,6
36 Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. Białystok 56,2 11,3 24,7
37 Eveline Cosmetics S.A. sp.k. Lesznowola 57,5 10,9 698
38 Bestsellers Distribution Sp. z o.o. Warszawa 11,6 21,6 22,3
39 Proconcept Labs Sp. z o.o. Michałowice 24,3 13,3 14,6
40 Tatra Spring Polska Sp. z o.o. Miętne 30,7 11,9 410,2
41 Marion Sp. z o.o. Gdynia 64,5 7,5 135,9
42 Dr. Schumacher Sp. z o.o. Lubań 80,3 5,5 994,8
43 Bandi Cosmetics Sp. z o.o. Czosnów 23,4 12,3 67,4
44 Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Sp. z o.o. Warszawa 24,2 11,6 75
45 SCANDIA COSMETICS S.A. Zakład Pracy Chronionej Niepołomice 38,3 7,5 14,5
46 Semida Pingot sp.j. Gliwice 28,7 8,6 7,8
47 Grupa Inco S.A. Warszawa 30,5 7 618,2
48 Laboratorium Kosmetyczne Floslek Furmanek sp.j. Piaseczno 14,3 7 55,5

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit oraz Dun & Bradstreet.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,
3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w październiku 2020 r.
C/Z: 42,2
C/WK: 0,77
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.
Oferta handlowa

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:
Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@europejskafirma.pl
tel. 536 303 088, (22) 77 14 200
#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy