Światowa Firma

Misja gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej na Białorusi

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała w dniach 24-26 listopada 2014  r.misję gospodarczej na Białoruś.

Misja miała charakter wielobranżowy, jednakże największym zainteresowaniem wśród  białoruskich partnerów budziły takie branże jak: budowa maszyn (ogólna), budowa maszyn rolniczych, produkcja części do samochodów, ciągników itp., transport i logistyka, obróbka drewna i produkcja mebli, przemysł spożywczy (produkcja i składowanie produktów rolnych, przetwórstwo żywności), farmacja, informatyka i telekomunikacja.

Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa potencjalnych partnerów handlowych.

Niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – ЕАЭС), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary podlegające odprawie celnej na jej Terenia. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu z Rosją i Kazachstanem.

25 listopada 2014 r. odbyło się forum gospodarcze organizowane przez Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz spotkania handlowe firm polskich z partnerami z Białorusi, które otworzył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz Prezes Izby Białoruskiej Mikhail Myatlikov.

W misji na Białorusi wzięły udział m.in. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA, Vegmet, NTP Global – Tech Sp. z o.o., Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

źródło: www.kig.pl, Facebook