MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018

Firma MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018.  Została  bowiem wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2018 i  XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, a to oznacza, że jest też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Firma MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 42,9 proc.  To oznacza, że  Firma MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 9,9 proc., a to oznacza, że  Firma MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Statuetka Konkursu Efektywna Firma 2018
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2018. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Firma MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach została więc też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Wyniki finansowe Firmy  MIK-STAL  Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 10859 12467 14,8
Zysk netto w tys. zł 764 1593 108,5
Kapitał własny w tys. zł 5304 5583 5,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 128,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach  2015-2016 42,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 7,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 12,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. 19,8
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. 9,9
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  Firmę MIK-STAL Sp. z o.o. Sp. K. w Łojkach i wywiadownie handlowe.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XIII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2018.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XI edycja konkursu Efektywna Firma 2018.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa VI edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.