Mekstal Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Mekstal Sp. z o.o. w Chorzowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Mekstal Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 149 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 7,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Główną działalnością spółki jest prefabrykacja konstrukcji stalowych oraz obróbka mechaniczna. Wraz z dynamicznym rozwojem oferta handlowa została poszerzona o montaże na obiektach przemysłowych jak również na obiektach logistycznych.  2019 rok pozwolił firmie na podstawie zdobytego doświadczenia rozszerzyć ofertę o budownictwo infrastrukturalne, gdzie może zaoferować projektowanie i budowę hal, modernizacje obiektów.

Współpracuje z zaufanymi biurami projektowymi, projektantami maszyn i urządzeń.  Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług, zaangażowaniu i kompetencji spółka Mekstal uczestniczy dziś w wielu projektach w całej Polsce oraz w Europie, gdzie cieszy się renomą i zaufaniem wśród swoich kontrahentów

Od początku działalności związana jest z środowiskiem sportowym, stąd też wzięło się jej motto: Pracujemy tak, jakby każdy projekt był meczem o awans.

Obszary działania Mekstal

  1. Sektor przemysłu ciężkiego

– Górnictwo / Hutnictwo / Cementownie / Elektrownie / Elektrociepłownie /

– Utrzymanie ruchu na obiektach

  1. Sektor konstrukcji stalowych

– Prefabrykacja konstrukcji / Obróbka skrawaniem / Zabezpieczenie antykorozyjne / Montaże konstrukcji /

  1. Sektor obiektów logistycznych

– Montaże regałów magazynowych  / Montaże przenośników / Montaże wygrodzeń magazynowych /

  1. Budownictwo infrastrukturalne

– Budowa obiektów

– Modernizacja obiektów przemysłowych

– Projektowanie i budowa hal magazynowych

– Zaprojektuj i wybuduj

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://mekstal.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .