Gepardy Biznesu

MEGA S.A. w Gdyni jest Gepardem Biznesu 2015!

MEGA S.A. w Gdyni zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 12,4 proc. 

MEGA S.A. w Gdyni wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 12,4 proc.  To oznacza, że MEGA S.A. w Gdyni rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe MEGA S.A. w Gdyni

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

143 560

155 884

8,6

Zysk netto w tys. zł

1 561

1 810

16,0

Kapitał własny w tys. zł

15 041

16 940

12,6

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

37,2

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

12,4

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

1,1

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

1,2

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

2,2

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

1,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez MEGA S.A. w Gdyni.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.