Gepardy Biznesu

Meditech Sp. z o.o. w Komornikach jest Gepardem Biznesu 2015

Meditech Sp. z o.o. w Komornikach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 377,5 proc. 

Meditech Sp. z o.o. w Komornikach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 377,5 proc.  To oznacza, że Meditech Sp. z o.o. w Komornikach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Meditech Sp. z o.o. w Komornikach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 9899 8079 -18,4
Zysk netto w tys. zł 4 50 1150,0
Kapitał własny w tys. zł 5927 5977 0,8
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1132,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 377,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 0,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 0,7
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 0,3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Meditech Sp. z o.o. w Komornikach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.