Mawo Trade Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2020

Mawo Trade Sp. z o.o. w Kaliszu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jego przypadku 2554,1 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2020.

Firma MawoTrade została założona w marcu 2017 roku przez Marcina Wojtczaka, który od samego początku działalności firmy pełni funkcję Prezesa Zarządu, jest też większościowym jej udziałowcem. Miniony okres to ciągły rozwój firmy, pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie obrotów. Od roku 2019 firma staje się jednym z największych sprzedawców cukru, zaopatrując małe, duże i bardzo duże zakłady produkcyjne oraz hurtownie spożywcze. Również w roku 2019 MawoTrade importuje pierwszy samochód ziarna słonecznika, w chwili obecnej jest to już kilka TIR’ów tygodniowo.

We wrześniu 2019 roku MawoTrade, w ramach dalszego rozwoju firmy, rozpoczyna inwestycję w kolejną branżę, tym razem w branżę IT. W związku z powyższym w ramach firmy zostają wyodrębnione dwa osobne działy : Biuro Handlu Artykułami Spożywczymi oraz Biuro IT.

Biuro IT rozpoczęło działalność w połowie września 2019 roku jako nowa komórka organizacyjna firmy MawoTrade. Właściciel firmy, widząc potencjał i duże możliwości zaistnienia w tym segmencie rynku zaprosił do współpracy analityków, konsultantów i wdrożeniowców, programistów oraz specjalistów z zakresu księgowości i finansów. Są to fachowcy z minimum kilkunastoletnim stażem pracy w branży informatycznej.

Na początku października 2019 roku na podstawie umowy zawartej z firmą ZETO S.A. w Poznaniu MawoTrade odkupiło pełne prawa majątkowe do systemu informatycznego o nazwie Multi COMMERCE, systemu do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych. System stał się sztandarowym produktem firmy, który od początku działalności biura podbija rynek podmiotów działających w handlu detalicznym, w szczególności zaś w branży mięsno-wędliniarskiej.

Biuro cały czas zwiększa portfolio swoich produktów, w lutym 2020 roku MawoTrade podpisuje stosowną umowę i zostało partnerem handlowym największego polskiego producenta oprogramowania komputerowego, firmy COMARCH S.A. z/s w Krakowie. Wobec powyższego oferta Biura powiększa się o oprogramowanie Comarch ERP Optima, najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki modułom dedykowanym każdemu obszarowi biznesowemu (faktury, płace, kasa/bank, sprzedaż, handel z magazynem itd.) jest optymalnym systemem ERP do zarządzania firmą. To najchętniej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.mawotrade.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W czerwcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 95 219 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.