Aktualności

Mawo Trade Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2021 i Gepard Biznesu 2021

Mawo Trade Sp. z o.o. w Kaliszu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021 i XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 274,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16,1 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Firma MawoTrade została założona w marcu 2017 roku przez Marcina Wojtczaka, który od samego początku działalności firmy pełni funkcję Prezesa Zarządu, jest też większościowym jej udziałowcem. Miniony okres to ciągły rozwój firmy, pozyskiwanie nowych klientów, zwiększanie obrotów. Od roku 2019 firma staje się jednym z największych sprzedawców cukru, zaopatrując małe, duże i bardzo duże zakłady produkcyjne oraz hurtownie spożywcze. Również w roku 2019 MawoTrade importuje pierwszy samochód ziarna słonecznika, w chwili obecnej jest to już kilka TIR’ów tygodniowo.

We wrześniu 2019 roku MawoTrade, w ramach dalszego rozwoju firmy, rozpoczyna inwestycję w kolejną branżę, tym razem w branżę IT. W związku z powyższym w ramach firmy zostają wyodrębnione dwa osobne działy : Biuro Handlu Artykułami Spożywczymi oraz Biuro IT.

Biuro IT rozpoczęło działalność w połowie września 2019 roku jako nowa komórka organizacyjna firmy MawoTrade. Właściciel firmy, widząc potencjał i duże możliwości zaistnienia w tym segmencie rynku zaprosił do współpracy analityków, konsultantów i wdrożeniowców, programistów oraz specjalistów z zakresu księgowości i finansów. Są to fachowcy z minimum kilkunastoletnim stażem pracy w branży informatycznej.

Na początku października 2019 roku na podstawie umowy zawartej z firmą ZETO S.A. w Poznaniu MawoTrade odkupiło pełne prawa majątkowe do systemu informatycznego o nazwie Multi COMMERCE, systemu do centralnego zarządzania siecią sklepów detalicznych. System stał się sztandarowym produktem firmy, który od początku działalności biura podbija rynek podmiotów działających w handlu detalicznym, w szczególności zaś w branży mięsno-wędliniarskiej.

Biuro cały czas zwiększa portfolio swoich produktów, w lutym 2020 roku MawoTrade podpisuje stosowną umowę i zostało partnerem handlowym największego polskiego producenta oprogramowania komputerowego, firmy COMARCH S.A. z/s w Krakowie. Wobec powyższego oferta Biura powiększa się o oprogramowanie Comarch ERP Optima, najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki modułom dedykowanym każdemu obszarowi biznesowemu (faktury, płace, kasa/bank, sprzedaż, handel z magazynem itd.) jest optymalnym systemem ERP do zarządzania firmą. To najchętniej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.mawotrade.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Te, które są warte więcej niż 100 mln zł, otrzymują tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.