Efektywna FirmaInstytut

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach jest Efektywną Firmą 2018

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach została  wyróżniona w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018.

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017.

Przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016-2017.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5,9 proc., a to oznacza, że MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach
Rok 2016 2017 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 40682 44380 9,1
Zysk netto w tys. zł 2798 2192 -21,7
Kapitał własny w tys. zł 6503 8695 33,7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017 21,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach  2016-2017 7,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 6,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2017 r. w proc. 4,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 r. w proc. 11,8
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 r. w proc. 5,9
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2016-2017, podanych przez  MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.