MABO Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Jej historia jest pasjonująca.

MABO Sp. z o.o. w Mierzynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 45,1mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Jej historia jest pasjonująca.

1967 Założenie firmy

1 czerwca 1967 r. 30-letni Adolf Bogacki postanowił otworzyć zakład ślusarski w Szczecinie-Zdrojach. Nie miał kapitału, wsparcia wspólników czy inwestorów, ale miał ogromną pasje do tworzenia wspaniałych rzeczy w swoim kunszcie. W niewielkim garażu, jednak posiadając ogromny zapał do pracy, rozpoczął swój pierwszy biznes praktycznie od zera. Wspierała go jedynie najbliższa rodzina, żona Marianna i dwoje małych dzieci, dla których lepszej przyszłości, był gotów do ciężkiej pracy. Jeśli zastanawiacie się skąd wzięła się nazwa firmy, to mamy dla Was ciekawostkę, nazwa firmy jest mocno rodzinna – MABO, to Marianna, Adolf Bogaccy.

Pierwsze 2 dekady działania, to lata siermiężne szczególnie dla przedsiębiorców, tzw. prywaciarzy. W tych czasach biznes nie mógł rozwijać się tak szybko, jakby chciał tego założyciel, mimo pojawiających się czasami ze strony ówczesnych władz zapowiedzi, że zapalają zielone światło, nigdy tak się nie działo. Dzisiaj trudno zrozumieć, że bez pozwolenia, prywaciarz nie mógł choćby zatrudnić pracowników. W ówczesnych czasach rozwój firm musiał być kontrolowany. Sukcesem firmy MABO w pierwszych latach działalności była produkcja części do maszyn rolniczych oraz świadczenie wszelkich usług ślusarskich.

1974 Przełom w rozwoju firmy

Ten rok był przełomowy w życiu firmy dzięki nawiązaniu stałej współpracy w zakresie obróbki skrawaniem z niemiecką firmą działającą w ówczesnym NRD. MABO współpracowało z tą firmą przez kolejne 20 lat! Rozwój firmy potrzebował przestrzeni, dlatego właściciel podjął decyzje o przenosinach na większa hale przy ulicy Dąbrowskiego.

1985 Produkcja czasz anten satelitarnych

Kiedy Adolf Bogacki zrealizował swój pomysł produkcji czasz anten satelitarnych, rozpoczął się ponownie znaczący wzrost rozwoju działalności firmy. Pomysł, techniczne opracowanie i organizacja produkcji – całe know – how to zasługa założyciela firmy. On sam w tamtym czasie pełnił etat producenta, handlowca oraz kierowcy auta dostawczego. Największa produkcja odbywała się na potrzeby Szwecji, Polski i Ukrainy. Z biegiem lat sprzedaż rozpoczęła się również w Niemczech, Grecji, Jugosławii, Serbii i Białorusi. Produkcja czasz satelitarnych trwała do momenty gdy Polska weszła do Strefy Shengen (2007).

Produkcja czasz anten satelitarnych pozwoliła na duże inwestycje, dzięki którym firma rozwinęła się znacząco. Zakupione zostały m.in. nowe tereny na Mierzynie, na których z kolei powstały hale produkcyjne wyposażone w nowe maszyny, przeprowadzono certyfikację firmy, zainwestowano w kadrę techniczną. Od 1985 roku do momentu wejścia do Strefy Shengen wyprodukowano ponad milion czasz.

1992 Nowa siedziba

Przeniesienie działalności firmy do nowo wybudowanych hal na Mierzynie. Od tego momentu firma nie tylko zyskała dodatkową powierzchnię do rozwinięcia produkcji, ale również nowoczesne maszyny, dzięki którym mogła świadczyć nowe usługi. Siedziba firmy nie zmieniła się od tego czasu.

1995 Rozszerzenie działalności – Cynkownia ogniowa

Firma MABO rozszerzyła swoją działalność o dodatkową usługę cynkowania ogniowego. Zainwestowano m.in. w wannę cynkowniczą i trawialnie chemiczną. Zatrudnienie w firmie przekracza 100 osób.

2000 Rozszerzenie działalności – Malarnia proszkowa

Powstała malarnia proszkowa, dzięki której firma może świadczyć kompleksowe usługi dla swoich klientów. Inwestycja obejmuje m.in. zakup pieców do wypalania i specjalnych agregatów.

2000 – 2006 Wzrost zatrudnienia

Na przełomie lat firma MABO inwestuje w kolejne nowoczesne urządzenia, które pozwalają urozmaicić ofertę o słupy, bramownice i sygnalizacje uliczną. Liczba pracowników w 2006 roku przekracza 200 osób.

2013 Infrastruktura kolejowa

Rozpoczęcie prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez zespół badaczy MABO przy ścisłej współpracy ze specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prace były wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu INNOTECH. Efektem prac B+R był typoszereg bezciężarowych napinaczy górnej sieci trakcyjnej, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku i będące zamiennikiem tradycyjnych ciężarowych napinaczy sieci trakcyjnej. Nawiązana w ramach projektu współpraca trwa do dziś.

2019 Nowe inwestycje

Oddanie do użytku dwóch nowych inwestycji o łącznej wartości blisko 7,1 mln złotych. Nowe inwestycje to hale, których powierzchnia pozwoli jeszcze lepiej rozwijać produkcje elementów górnej sieci trakcyjnej (TUNy i podwieszenia). W nowych halach znalazły się również nowoczesne maszyny wspierające procesy produkcyjne.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://mabo.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #ModernBusinessClub #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.