Lecznice Citomed Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022

Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 30,6 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 6,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 4,4 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Lecznice Citomed, najpierw jako Agencja Medyczna Citomed, zostały utworzone w kwietniu 1992 roku. Początki działalności firmy to prowadzenie małej prywatnej przychodni, w której pracowali lekarze interniści i pediatrzy, oferujący swoim pacjentom przede wszystkim wizyty domowe. Od 1993 roku przychodnia oferowała również świadczenia stacjonarne w przychodni przy ul. Powstańców Śląskich w Toruniu. W 1998 roku Citomed związał się z Toruńskimi Zakładami Elana, które obejmując 2/3 udziałów wniosły do spółki lokale przychodni przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu, laboratoria i pracownię rentgenowską. Tym samym Agencja Medyczna Citomed przekształciła się w Lecznice Citomed Elana. Współpraca z Elaną trwała do 2003 r. Po tym czasie założyciele wykupili od Elany budynki oraz znaleźli nowego partnera – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

Jako Lecznice CITOMED Spółka z o.o. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 27 czerwca 2003 roku. Właścicielami firmy są osoby fizyczne i podmiot prawa handlowego, który posiada mniej niż 25 proc. udziałów/praw głosu.

Wykorzystując środki własne i dotacje unijne zmodernizowano i rozbudowano budynki, wyposażono przychodnie i pracownie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Z programu PHARE zakupiono karetkę przewozową, sprzęt komputerowy oraz zestaw do polipektomii endoskopowej. W roku 2005 ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Lecznice CITOMED uzyskały dotację na zakup dwóch laserów: okulistycznego i urologicznego do przeprowadzania zabiegów operacyjnych. Urządzenia te zostały zlokalizowane w sali operacyjnej do wykonywania zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia, której budowa została sfinansowana ze środków spółki. Również w ramach programu SPO WKP spółka uzyskała w 2006 roku wsparcie na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Na przełomie lat 2010/2011, już ze środków własnych firma uruchomiła Zakład Diagnostyki Obrazowej i jedyny w Toruniu Zakład Medycyny Nuklearnej. Nowe pracownie wyposażono w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, gamma kamerę.

Lecznice CITOMED są obecnie największym zespołem poradni specjalistycznych, medycyny pracy i pracowni diagnostycznych w regionie. Na badania swoich pracowników przysyła ponad 800 toruńskich zakładów i firm. Przychodnie świadczą też usługi dla klientów kilkunastu korporacji ubezpieczeniowych. W lecznicy pracuje 170 pracowników etatowych oraz blisko 250 na tzw. kontraktach lub innych formach współpracy.

Zdjęcie ze strony http://www.citomed.pl

 

Dziś Lecznice CITOMED to placówka główna przy ul. Skłodowskiej-Curie o powierzchni 7 tys. m kw., 26 poradni specjalistycznych, 12 pracowni diagnostycznych oraz szpital wyposażony w jedne z najnowocześniejszych w regionie sal operacyjnych. To również 5 przychodni satelickich, w tym 4 zlokalizowane w Toruniu i jedna w Lubiczu Górnym.

Lecznice Citomed to również ośrodek badań klinicznych.

Obecnie Lecznice CITOMED świadczą usługi medyczne dla blisko 90 tysięcy pacjentów, w tym 42 tysięcy zadeklarowanych, którzy wybrali Lecznice CITOMED jako miejsce pierwszego kontaktu z lekarzem.

Ciągły rozwój placówki powoduje rokrocznie wzrost liczby świadczeń komercyjnych, zarówno w ramach porad specjalistycznych, jak i zaawansowanej diagnostyki.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.citomed.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator

#JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.